UĞURSUZLUK NEDİR NE DEMEKTİR?

Uğursuzluk denildiğinde ilk olarak akla gelen, insanlara iyi gelmeyen şeylere verilen genel bir addır. Kelime anlamı olarak uğursuzluk işlerin ters gitmesi ve kötülüklerin gelmesine yol açtığına inanılan nesne obje olay ya da fiil anlamını taşır. Uğursuzluğa ne kadar inanıyorsak uğur kelimesine de o kadar inanırız. Uğur, kişinin kendisine iyi geldiğine ve işlerin iyi gitmesine sebep olan bir nesne bir obje bir olay ve ya fiil anlamına gelir. Tarihin çok eski dönemlerinden bu yana uğursuzluk denilen duruma inananlar hep çok fazla olmuştur. Günümüzde de değişen şeyler yoktur, uğursuzluğa olan inanç insanlara işlemiş bir durumdur.

Uğursuz olduğuna ve ya uğursuzluk getirdiğine inanılan o kadar fazla şey var ki… Bunların başında merdiven altından geçmek ve 13 rakamı ilk sırada gelmektedir. Tüm dünya da bunlara olan inanç oldukça fazla olup en çok inanların Hristiyanlar olduğu görülebilir. Hristiyan toplumunda 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine olan inanç o kadar güçlüdür ki, evlere verilen rakamların içinden 13 rakamı çıkarılmıştır. Aynı zamanda merdiven altından geçmek uğursuzluk getirdiğine inanılan bir diğer unsurdur. Bunların kökeni ise mısır a dayanmaktadır. Merdivenler üçgen şeklinin oluşturduğundan dolayı ve mısır da üçgenlerin tanrıyı ifade etmesinden dolayı bu üçgenler kutsal kabul edilmiştir. Bu üçgenlerin yani merdiven altından geçmenin tanrıya isyan etmek ve baş kaldırmak anlamı taşımasından dolayı yasaklanmıştır. Bu üçgenin ortasından geçen kişiler ise isyancı kabul edilmiş ve cezalandırılmışlardır.

Uğursuzluk getirdiğine olan inanç islam dinine göre batıl bir inanış olmaktan öteye gidememiştir. İslam dininde batıl inançlara yer olmasa da insanların yine de uğursuzluk getirdiğine inandığı şeyler vardır. Mesela ülkemizde bir türbeden bir nesne ve ya her hangi bir şey alındığında bu uğursuzluk kabul edilir. Yine mezarlıktan geçerken parmak ile işaret eden kişinin parmağı kuruyacağı söylentiler arasındadır, yine mezarlıktan bir ağaç kesilmesi kişiye felaket getirdiğine inanılır. Bunların hepsi uğursuzluk getirdiğine inanılan batıl inançlardır. Dinimizde böyle şeylere yer yoktur, bunları yani dinini bilen kişi böyle şeylere asla inanmayacaktır. Batıl inanışlar islam dünyasında yeri yoktur.

bir yorum bırakın