UĞURSUZLUK GETİREN NESNELER

Uğur getirdiğine inandığımız nesneler kadar uğursuzluk getirdiğine inandığımız nesnelerde vardır. Bu inançlar M.Ö olan dönemlere kadar uzanmaktadır. Bu inançlar bölgelere göre de değişmektedir. Buna en güzel örnek ise, bizim dinimizce kurban kesmek makbul iken Hindistan da bu hayvanların kesilmesi yasaktır. Cezası ise ölümdür. Yine bölgelere göre değişmesinin yanında inanç en önemli faktördür.

Uğursuzluk getirdiğine inanılan bir çok şey olmasına rağmen en çok 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bu inanç o kadar yaygındır ki bazı ülkelerde evlere 13 rakamı verilmemektedir. Bu inanç insanlarda korku oluşturmuştur. Bu inancın bir hikayesi olduğu bilinmektedir. Hz. İsa nın çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde 13 kişinin olduğu ve bunun yanında İsa ve 12 havari , 13 rakamının lanetli olduğuna inancını başlatmıştır. İbranilere göre 13 sayısının uğursuz sayılmasının nedeni ise alfabenin 13. Harfinin ölüm anlamı taşımasıdır.

13 rakamının dışında uğursuzluk getirdiğine inanılan bir diğer şey ise merdiven altından geçmek, geçen kişinin işlerinin ters gideceğine hayatında talihsiz olayların yaşanacağına işarettir. Mısır da ise bir üçgenin içinden geçmek , Tanrının kutsal alanını işgal etmesi anlamına gelmektedir. Duvara yaslanan merdiven de bir üçgen oluşturduğundan uğursuzluk anlamına gelir ve hatta mısır da geçen kişi cezalandırılır. Bu yünden bu inanış oldukça yaygınlaşmıştır. Yine uğursuzluk getirdiğine inanılan şeylerden biri de iki bayram arası düğün yapmak , bunun yanında baykuş ötmesi gibi örnekler verilebilir. Elbette bunların İslam dünyasında bir yeri yoktur. Her ne kadar islam dünyasının içerisinde yer alsak ta Müslümanların da uğursuzluk getirdiğine inandığı şeyler vardır. Buna bir örnek verecek olursak …türbe içinden bir nesneyi alıp giden kişi çarpılır. Bir diğer örnek ise , köpek uluması ölüme işarettir, yine bir evin önünde baykuş öterse o evde ya bir ölüm ya da bir yıkım meydana gelir. Bu verdiğimiz örnekler uğursuzluk getirdiğine inanılan şeylerin en yaygın olanlarıdır. İnsanlar her ne kadar bunlara inanmış olsa da İslam dünyasında bunların hiç birine yer yoktur.

bir yorum bırakın