NAZARIN BELİRTİLERİ

Nazar Arapça kökenli bir kelimedir ve görmek, bakmak anlamına gelir. Bilimsel olarak beyin dalgaları güçlü olanların ve odaklanma yeteneğine sahip insanların nazarının etkili olduğu düşünülür ve bilinir. Tüm bunlardan önce nazar gerçekten var mıdır? Nazarın var olduğuna inananlar olduğu gibi inanmayalar da vardır. Nazarın gerçek olduğu bazı ayetlerde rastlanır. Örneğin kalem suresinde şu ifadeler yer alır. ‘’Doğrusu inkâr edenler, Kur’an-ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi!’’ burada nazara işaret edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca hadisi şerifte hoşa giden bir şeyi görünce ‘’Mâşâallah la kuvvete illa billah’’ denildiği zaman o şeye nazar değmez buyurulmuş. Nazar yoluyla insanlar ellerinde olmadıkları halde başka insanlara zararlar verebilir. Bundan kaçınılmalıdır. Herkes beğendiği şeyi dile getirmeden önce maşallah demesi gerekir. Ayrıca nazarı değen kişi beğendiği bir kişiyi ya da bir şeyi görünce o şeye uygun dua etmeli. Örneğin güzel bir çocuk gördüğümüz zaman Allah bağışlasın deriz. Kullandığımız bu ifadeyle Allah’a ‘’Yâ Râbbi insanları benim nazarımdan koru’’ demiş oluruz. Nazarın değdiğini tam olarak anlamanın bir yolu yoktur ama bu konuda bazı düşünceler bulunur. Yaygın bir inanışa göre nazara uğrayan ve negatif beyin enerjisine maruz kalan kişi sıkça esner. Nazarın psikolojik etkisi ile nazara maruz kalan kişide ani ruh bozuklukları meydana gelir. Kendiliğinden ve birden vücudunda ağrılar oluşur veya öngörülemeyen bazı hastalıklar yaşamaktadır. Nazarın canlılarda olduğu gibi eşyalar üzerinde de etkili olabildiği bilinmektedir. Bu konudaki bazı inanışlara göre eşyalar zarar görür ve camlar kırılır. Boncuk mavisi dediğimiz mavinin kötü enerjiyi emdiği düşünüldüğünden nazar boncuğu taşımanın nazarı önlediğine inanılır. Nazarı çok güçlü olanların taşıyan kişilerdeki nazar boncuklarını kırdıkları bile duyulmuş. Ayrıca nazardan korunmak için kullanılan başka bir yaygın inanışta kurşun döktürmektir. Kurşun döktürmenin nazara iyi gelmesinin dışında çok güçlü olmayan hafif büyüleri de bozduğu düşünülür ve bilinmektedir. Ancak kurşunu döken kişide hafif yorgunluk ve uyuşukluk görülebildiğinden kurşunu döken kişinin işi bilmesi ve tecrübeli olmak zorundadır.

bir yorum bırakın