NAZAR NEDİR?

Nazar dediğimiz şey, halk arasında kem göz olarak ta bilinmektedir. Canlı bir varlık ve ya cansız bir varlık basına gelecek olan kaza belaların gelmesine sebep olduğuna inanılan bir inanç türüdür. Nazar ve ya kem göz dediğimiz bu olay çok eski tarihlere dayanmaktadır. Özellikle antik roma ve helen medeniyetlerin görülen ve inanılan yine aynı zamanda Müslüman, Yahudi, Budist, hindu medeniyetlerinde de yaygın bir şekilde inanılan bir inanç olmuştur. O eski dönemlerden günümüze kadar gelmeyi başaran nazar dediğimiz bu kavram da engelli insanların, çocuksuz kadınların ve yaşlı kadınların nazarının daha değdiğine inanılmıştır. Tarihin eski dönemlerinde nazarın kasıtsız değdiğine inanılmıştır ancak sonra ki dönemlerde kıskançlık hisleri ile bakıldığında değdiğine inanılmıştır. Bu yüzden tarihten bu yana hristiyan toplumlarda nazarın değmemesi için tanrı izin verirse, Müslüman toplumlarında ise, maşallah kelimesi yer almıştır. Bu şekilde nazarın değmesi engellenmeye çalışılmıştır.

Nazar her toplumda farklı bir şekilde algılanmış ve buna göre önlemler almaya çalışmışlardır. Her toplum kendince nazardan korunmak için çeşitli yollara başvurmuşlardır. Dünyada en yaygın önlem ise nazar boncuğudur ve bunu yanında koruyucu bir muska takmak insanlar arasında yerleşmiş inançlardandır. Dediğimiz gibi her toplumda farklılık olmuştur. Örnek verecek olursak Hindistan da evlenen çiftlere nazar değmemesi için karşı cinsin kıyafetlerini kullanırlar ve giyerler, bazı asya ülkelerinde ise, çocukların gözlerinin etrafına siyah boya sürerler ve bu şekilde çocuklarını nazardan korumuş sayılırlardı.

Nazar çok etkili olmakla birlikte nazara maruz kalmış kişilerin mutlaka bundan korunmaları için okuma ve ya muska takmak gibi şeyler yapılmalıdır. Dinimizce nazar boncuğunun yeri yoktur. Allah nazardan korunmak için dualar vermiştir. Kişi en çok bu duaları okuyarak rahatlayacaktır. Nazarın en çok bebeklere ve kadınlara değdiğine dair bir inanç vardır. Çünkü enerjileri en düşük olan bebeklerdir ve bebeklerden sonra enerji bakımından en düşük olan kadınlardır. Bu yüzden nazar durumundan korunmak için okunan ayet ve dualar ile nazarin etkisinden kurtulmak mümkündür. Bu dualar ve ayetler sıkça okunmalıdır.

bir yorum bırakın