NAZAR DEĞDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Nazar Arapça kökenli olup görmek, bakmak anlamı taşımaktadır. Bilimsel olarak beyin dalgaları güçlü olanların ve odaklanmada doğal bir yeteneğe sahip insanların nazarının etkili olduğu düşünülmektedir. Tüm bunlardan önce nazarın gerçekten var mıdır? Nazarın var olduğuna inananlar olduğu gibi inanmayalar da vardır. Nazarın gerçek olduğuna bazı ayetlerde rastlamak mümkündür. Örneğin kalem suresinde şu ifadeler yer almaktadır. ‘’Doğrusu inkâr edenler, Kur’an-ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi!’’ burada nazara işaret edildiği düşünülmektedir. Ayrıca hadisi şerifte hoşa giden bir şeyi görünce ‘’Mâşâallah la kuvvete illa billah’’ denildiği takdirde o şeye nazar değmez buyurulmuştur. Nazar yoluyla insanlar ellerinde olmadıkları halde başka insanlara zararlar verebilmektedirler. Bundan kaçınılmalı ve korunulmalıdır. Herkes beğendiği şeyi dile getirmeden önce maşallah demelidir. Ayrıca nazarı değen kişi beğendiği bir kişiyi ya da bir şeyi görünce o şeye uygun şekilde dua etmelidir. Örneğin güzel bir çocuk gördüğümüzde Allah bağışlasın deriz. Kullandığımız bu ifadeyle Allah’a ‘’Yâ Râbbi insanları benim nazarımdan koru’’ demiş oluruz. Nazarın değdiğini tam olarak anlamanın bir yolu yoktur ancak bu konuda bazı hakim düşünceler bulunmaktadır. Yaygın bir inanışa göre nazara uğrayan ve negatif beyin enerjisine maruz kalan kişi sık sık esnemektedir. Nazarın psikolojik etkisi nedeniyle nazara maruz kalan kişide ani ruh bozuklukları görülür. Kendiliğinden ve birden vücudunda ağrılar oluşur veya öngörülemeyen bazı hastalıklara yakalanır. Nazarın canlılarda olduğu gibi eşyalar üzerinde de etkili olabildiği görülür. Bu konudaki bazı inanışlara göre eşyalar zarar görürler ve camlar kırılır. Boncuk mavisi dediğimiz mavinin kötü enerjiyi emdiği düşünüldüğünden nazar boncuğu taşımanın nazarı önlediğine inanılır. Nazarı çok güçlü olanların taşıyan kişilerdeki nazar boncuklarını kırdıkları duyulmuştur. Ayrıca nazardan korunmak için kullanılan başka bir yaygın inanışta kurşun döktürmektir. Kurşun döktürmenin nazara iyi gelmesinin dışında çok güçlü olmayan hafif büyüleri de bozduğuna inanılmaktadır. Ancak kurşunu döken kişide hafif yorgunluk ve uyuşukluk görülebildiğinden kurşunu döken kişinin işi bilmesi ve tecrübeli olması gerekir.

Leave a comment