NAZAR BELİRTİLERİ

Nazar Arapça kökenli bir kelime olup görmek, bakmak anlamı taşır. Bilimsel olarak beyin dalgaları güçlü olanların ve odaklanmada doğal bir yeteneğe sahip insanların nazarının etkili olduğu düşünülür. Tüm bunlardan önce nazar gerçekten var mıdır? Nazarın var olduğuna inananlar olduğu gibi inanmayalar da elbette vardır. Nazarın gerçek olduğu bazı ayetlerde rastlamak mümkündür. Örneğin kalem suresinde şu ifadeler yer alır. ‘’Doğrusu inkâr edenler, Kur’an-ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi!’’ burada nazara işaret edildiği düşünülmekte. Ayrıca hadisi şerifte hoşa giden bir şeyi görünce ‘’Mâşâallah la kuvvete illa billah’’ denildiği zaman o şeye nazar değmez buyurulmuştur. Nazar yoluyla insanlar ellerinde olmadıkları halde başka insanlara zararlar verebilmektedir. Bundan kaçınılmalı ve korunulmalı. Herkes beğendiği şeyi dile getirmeden önce maşallah demelidir. Ayrıca nazarı değen kişi beğendiği bir kişiyi ya da bir şeyi görünce o şeye uygun dua etmelidir. Örneğin güzel bir çocuk gördüğümüz zaman Allah bağışlasın deriz. Kullandığımız bu ifadeyle Allah’a ‘’Yâ Râbbi insanları benim nazarımdan koru’’ demiş oluruz. Nazarın değdiğini tam olarak anlamanın bir yolu yoktur ancak bu konuda bazı hakim düşünceler bulunur. Yaygın bir inanışa göre nazara uğrayan ve negatif beyin enerjisine maruz kalan kişi sık sık esner. Nazarın psikolojik etkisi nedeniyle nazara maruz kalan kişide ani ruh bozuklukları görülür. Kendiliğinden ve birden vücudunda ağrılar oluşur veya öngörülemeyen bazı hastalıklar yaşar. Nazarın canlılarda olduğu gibi eşyalar üzerinde de etkili olabildiği bilinir. Bu konudaki bazı inanışlara göre eşyalar zarar görür ve camlar kırılır. Boncuk mavisi dediğimiz mavinin kötü enerjiyi emdiği düşünüldüğünden nazar boncuğu taşımanın nazarı önlediğine olan inanç çok fazladır. Nazarı çok güçlü olanların taşıyan kişilerdeki nazar boncuklarını kırdıkları duyulmuş. Ayrıca nazardan korunmak için kullanılan başka bir yaygın inanışta kurşun döktürmektir. Kurşun döktürmenin nazara iyi gelmesinin dışında çok güçlü olmayan hafif büyüleri de bozduğu düşünülür. Ancak kurşunu döken kişide hafif yorgunluk ve uyuşukluk görülebildiğinden kurşunu döken kişinin işi bilmesi ve tecrübeli olması gerekir.

Büyülerin çok fazla çeşitli olduğu ve yine çok çeşitli amaçlar için yapıldığını daha önce söz etmiştik. Bazı büyüler iyi amaçlara hizmet eder ve yine bazı büyüler kötü amaçlara hizmet etmekte. İyi amaçlara hizmet eden büyüler ak büyü ismini alırken, kötü amaçlara hizmet eden büyüler ise kara büyüler adını almıştır. Kara büyüler ak büyülere göre her zaman daha şiddetli ve çok daha etkili olmuştur. Bunu nedeni ,kara büyüler yapılırken bedensiz ruhani varlıklardan yardım alınarak yapılır ve yapılacak işlemleri ise o varlıklardan öğrenirler, bu varlıkların yardımları sayesinde en kötü en korkunç büyüleri yaparlar. Bu büyüleri yapanlar şeytanın hizmetine girmiş olanlardır. Etkisinin çok güçlü ve çabuk olmasını sağlayan elbette şeytanın ta kendisidir. Bu büyüler kötülüğe hizmet ettiğinden şeytan bu büyüleri yapanlara yardım eder, istedikleri şeyi verir. Şeytan kötülük yapmak insanları yoldan çıkarıp cehennem çukuruna sürüklemek için Allah tan izin almış. Bu bunun için and içmiş ve söz vermiş. Bu sebepten dolayı şeytanın da yardımı ve desteği ile bu büyüler en iyi ve kusursuz şekillerde yapılır ve büyü yapılan kişiye tam etki sağlarlar.

Büyülerin etkileri her zaman farklı olur. Allah a inancı tam olan ona güvenen insanlar asla umutsuzluğa düşmez ve bu yüzünden büyünün etkisini azaltmışlardır. Bunun yanında beş vakit namaz kılan dinini en iyi şekilde yaşayan ve ALLAH a tam inancı olan mümin kullarda büyü tutmayabiliyor. Çünkü bu insanlar sürekli kuran ve dua okuyan insanlar. Büyülerin yapılışı ve bozuluşu için dualar okunur ve kuran da bu büyülerden korunmak için okunan dualar bulunur. bu kişiler sürekli kuran okudukları için bu korunma dualarını da sürekli ve ara vermeksizin okumuş olur. Bu dualar kişilere bir koruma kalkanı oluşturur. bazen yapılan büyüler çok etkili olur ki, bu kişileri fazla etkileyebilir. Çünkü yapılan büyüde bedensiz ruhani varlık dediğimiz bu ruhani varlıklar kullanılır ve büyü etkisi ile büyü yapılan kişiye musallat olabilirler.

Kişiler yoğun duygular ile birine ya da bir objeye baktığında, o zihindeki enerji dalgaları o kişi ya da objeye etkileyebilir. Kişiler haset kin gibi ve ya çok fazla beğenme hisleri ile yoğunlaştığı zaman nazar değmesi olayı gerçekleşir. İnanışlara göre sarışın mavi gözlü ya da bal rengi göze sahip olan kişilerin nazarının daha çok değdiğine düşünülür . bununla birlikte kahverengi ve yeşil gözlü insanların daha fazla nazara geldikleri düşünülür. Nazar değen kişi bunu nasıl anlar sorusuna cevap verecek olursak, nazar değen kişi sürekli esnemeye başlar, başına aniden bir ağrı girer , yolda giderken ayağını burkar ,burkmasının yanı sıra düşme dibi durumlar yaşayabilir. Nazar sadece insanları etkilemez, eşyalara da değebilir, aynaya bakarken ayna çatlayabilir. Bunlara bakacak olursak nazarın ne kadar etkili olduğu çok rahatlıkla görülebilir.

Nazardan korunmak için çeşitli yollar bulunur. Kuran da nazar ile ilgili dualar ve bu duaların başında ise felak ve nas sureleri gelir . Nazar değen kişi kalem suresinin 51. Ve 52 . ayetlerini okuyarak nazardan kurtulup rahatlayabilir. Nazar değen kişi bunları okuduğu zaman rahatlar. Bunun yanı sıra değişik inanışlar da elbette vardır, mavi boncuk ve kehribar taşının nazarı yok ettiğine dair görüşler fazladır. Bu taşların nazarın etkisini dağıttığına inanılır. Kişi bunları taşıyarak nazara maruz kalmaktan kurtulabilir. Bunların o enerji dalgalarını dağıttığı öne sürülür.

Daha önce belirttiğimiz gibi nazar çok etkili ve aynı zamanda zarar verebilen bir olgudur. Kişinin kendisine nazar değdiğini anladığında belirttiğimiz duaları okuması faydalı olacaktır. Nazar değen kişi kurşun döktürmeye inanıyor ise, kişi kendisine ve ya da evine kurşun döktürebilir. Kurşun döktürmek nazara karşı etkili bir yöntemdir ancak kurşun döken kişinin bu işi iyi yapması gerekir, kurşun döken kişide halsizlik ve baş ağrısı meydana gelebilir, bunların yanı sıra nazara karşı okunacak dualar vardır ve bu duaları okuyarak nazardan kurtulabilir. Nazarın etkisi bazen öyle büyük olur ki bir kamyon bile nazar yüzünden durduk yere bir kaza yapabilir. Gözden gelen o enerji o yoğunlukla bir nesneye isabet ederek nazar o nesneye de zarar verebilmektedir. Kurşun döktürmek yaygın olarak insanlar tarafından nazardan kurtulmak korunmak ya da kötü enerjiden ve güçsüz sayılabilecek büyülerden korunmak için kullanılan ve aynı zamanda başvurulan bir yöntemdir. Halk arasında kurşun döktürmeye dair ciddi bir inanış bulunur. Ayrıca kurşun döktürme işlemi sadece insanlar için değil eşyalar içinde yapılmaktadır. kurşun döktürmek isteyen kişi genel olarak karşılaştığı sıkıntılardan, zor durumlardan oldukça yorulmuş ve rahatlamak ister. Kurşunu döktüren kişinin işlem tamamlandıktan sonra tamamen rahatladığını hisseder. Isıtılarak eritilmiş kurşunun o kişinin üzerindeki tüm negatif etkileri aldığını ve kişiyi özgür bıraktığı inancı da oldukça fazladır.

Leave a comment