MUSKA NASIL YAPILIR?

Büyülerde muskalar yazılabilir ve bu büyülerde Müslüman olmayan cinler görev alır ama Müslüman olan cinler de vardır ama insanlara zarar vermezler. Büyü yolu ile kişilere musallat olarak gönderilen cinler ise büyü yapılan kişiye ciddi boyutta zararlar verebilir. Bu yüzden cinlerin Müslüman olmayanlarına çok dikkat etmek gerek ve insanların bu cinlerden olabildiğince uzak durmaları ve bununla birlikte korunmak için dua okumaları gerekir her zaman, Müslüman olmayan cinlerinde kendi içlerinde birden fazla grupları bulunur ve bir grup cin grubu var ki bunlar tamamen şeytani ve kötü olan her şeye hizmet eder ve bu cin grubu insanların ölümlerine sebep olabilirler.

Bir kişiye bir ve ya birden daha fazla cin musallat olmuş ise kişi ilk önce alanında uzman bir metafizik uzmanı araştırıp bularak bu uzman kişiden yardım alması gerekir. Kişi bir muska yazdırmadan hazırlatmadan önce kişiye musallat olan cinden ve ya cinlerden kurtulması gerekir ve bu şekilde bir muska yazılıp hazırlanabilir. Bir Kişiye musallat olan cinden ve ya cinlerden kurtulduktan sonra kişiye cin muskası yapılarak kişi bu ruhani bedensiz varlıklardan uzak durup korunabilir. Cin muskalarında da yazılan dualar tabiki farklıdır. Kişiler muska yazılıp hazırlandıktan sonra muskayı takarken bu kişi yine de duaya devam etmelidir. çünkü muska en iyi şekilde etkisini göstersin. Muskayı üzerinde taşıyan kişi banyo ve tuvalete girerken çok dikkat etmesi gerek. Bu şekilde yapıldığında muskalar normalinden çok daha fazla etki gösterir elbette. Muskaların içinde muskanın amacına uygun yazılan dualar yer alır. Kişi sadece hazırlanan muskayı üzerinde taşıyarak tam olarak korunması mümkün olmaz tabiki. Muskanın içinde yazılı olan duaları ve aynı zamanda ayetleri kişinin kendisi de okuması gerek her zaman. Muskaların geçmişi çok eski tarihe dayanır, ilk yapılan muskanın peygamber efendimizde olması ve aynı zamanda insanların peygamber efendimizi örnek alması muskaların hayatımızda büyük bir yere sahip olmasında en etkili faktör olmuştur her zaman. Muskalar büyü yapıldığında da yazılabilir ve hazırlanabilir, bu yüzden muskaların yapılış ve aynı zamanda yazılış amacı oldukça önemlidir. Durum koruma muskalarında biraz daha farklıdır, kişi sadece kendini koruma altına almak istediği için muska hazırlatmak isteyebilir, bunu insanlar bu büyü ile asla karıştırmamalı. Büyü dediğimiz kavram ile insanların özgür iradeleri bir şekilde ellerinden alınır, kişi kendinde olmaz ve büyünün yapılış amacına göre kişi etkilenir.

Yazılan Muskalara sure ayet ve hadisler yazılmasının yanı sıra ALLAH ın dört büyük meleklerinin isimleri tılsımlı sözler ve rakamlar da eklenerek hazırlanır. İslam alimleri kişiye zarar veren şeyleri üç gruba ayırırlar. Bunlardan birincisi açlık için ekmek ve susuzluk için su içmek gibi kati olan grup vardır. Kişi zararı giderecek şeyi kullanmak farz ve onu terk etmek ise haram olan grup. olanı yapmak iyidir ama onu terk etmek haram değil. Sonuncusu ise yapmak ise, caizdir.

Yine muskalar yazılıp ve aynı zamanda hazırlanırken bunu sıradan normal insanlar yapamaz. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması gereken ve hatta zorunlu bir yazı. Muskalarda ayet hadis ve tılsımlı kelimeler ve sayılar bulunduğu için her insan bunları bilmediği için yazması da mümkün değil. muskalar hastalıktan kurtulma gibi birden fazla amaçlar için yazılıp yapılabilir. Bunlar tabi ki yazıldıktan sonra dualanır, bunlar salih ve alim olan kişiler tarafından yapılsa çok daha iyi sonuçlar verecektir elbette. Muskaların etki süreleri de yapan kişiye ve ne amaç ile yapıldığına bağlı olmakta ve bazı muskalar yaşam boyu süreceği gibi bir süre sonra etkisini kaybeden muskalar da var. Etkisini belirli bir süre sonra kaybeden muskaların yenilenmesi gerekmektedir.

Muskalar çeşitlerine göre kendi aralarında günah ve olmayan olarak iki gruba ayrılabilir. Kişinin kendisini koruma altına almak için yaptığı ve dualar ile yazılan muskaların bir günahı yok ama kötü büyüler için de yapılan muskalar bulunur ve elbette bunlar günah kabul edilir her zaman. Muskalar yapılacak işlemlere göre yapılır. Kişilerin kendilerini koruma altına almak için yazdırdıkları ve ya yaptırdıkları muskalar ve vefkler vardır bunlar günah sayılmamış ve kişinin kendisini koruması farz kılınmış bir durumdur. Bu yüzden muskaların yazılış sebeplerine göre değişiklik gösterir. İyilik adına yapılan ve kötülük için yapılan çok sayıda büyü türü ve çeşidi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu büyülerde sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için hazırlanan ve yazılan, insanları birbirinden ayırmak için hazırlanan ve yazılan, insanlara zarar vermek için hazırlanan ve yazılan ölüm için yapılan büyüleri birer misal verilebiliriz. Büyüler normal insanlar tarafından yapılabilen bir şey değildir. Gerçekleşmesi için ise uzman kişiler tarafından yapılması doğru olan seçenektir. Yapılacak büyü çeşidine göre büyü malzemelerinde de değişiklik görülür.

Muskaların hazırlanması ve kullanımı muskanın yapılış amacına göre değişir. Yazılan bazı muskalar kişi üzerinde taşınması gerekirken bazı muskalar da bir yerde saklanarak kullanılır. Muskalar genellikle üçgen şeklinde olur ve yedi kat muşambaya sarılır ki bunun nedeni ne hava alsın ne de su geçirsin. fakat muskalar yazılıp sarıldıktan sonra bir bez ile kaplanır ve dikilir, ama çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var bu da dikilirken muskada bir delik açılmaması gerek. aksi durumda muska etkisini göstermez ve ya da muskanın bir geçerliliği kalmaz, bu yüzden muskalar yazılıp hazırlandıktan sonra itina ile taşınmalı ve çok dikkatli olmak gerekir.

Muskaların hazırlanış ve aynı zamanda yazılışları yapılış amaçlarına göre şekil kazanır demiştik. Muskalar yazılırken arapça dili kullanılır. Bunların yanı sıra farklı sembol harf ve sayılarda eşlik eder. Muskalar iki amaç ile yapılır. Bunlardan ilki koruma amacıyla yapılan muskalar ve bir diğeri ise büyüler ile birlikte yapılan muskalardır. Kişi kendini koruma altına almak adına muska yaptırmak istiyor ise, bunun her hangi bir günahı olmaz, kişi koruma muskasını yazdırarak kendisini koruma altına almasında bir sakınca olmaz. Yine cinlerden ve musallat olan ruhlardran korunmak ve aynı zamanda uzak durmak için yine koruma muskası yaptırılabilir.

Muskanın tarihine göz atacak olursak eğer, ilk muskanın peygamber efendimiz tarafından kullanıldığını bilinen bir gerçektir. Peygamber efendimize yazılan muska yine koruma muskası olmasının yanında peygamber efendimizin savaşlarda galip gelmesi için ve kötülüklerden korunması için yapılmıştır. O günden sonra muskanın varlığı kabul edilmiş ve insanlar muska yaptırarak kendilerini koruma altına almışlardır. O günden itibaren muska günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Muskalar günümüzde hala varlığını korumayı da başarmıştır. Muska ile insanlar kendilerini koruma altına almış ve bunun yanı sıra kendilerini kötülüklere karşı korumuşlardır. Bazı durumlarda ise cinler insanlara musallat olabilir ve bununla birlikte cinler o musallat oldukları kişiyi rahat bırakmaz ve hayatı zehir ederler. Bu gibi durumlarda yine koruma muskası yazılabilir. Bu yazılan muskayı kişi bir süre üzerinde taşıması gerek. kişi muskayı taşırken dikkat etmesi gerekenler kurallar var. Kişi muskayı taşırken muskayı yere düşürmemeli ve Muska ile banyo yapmamalıdır ve cinsel ilişkiye girmemelidir.

bir yorum bırakın