MUSALLAT BÜYÜSÜ

Kişilere musallat göndermek için de çeşitli büyüler yapılmaktadır. Musallat olarak gönderilen cinler insanlara kötü maksatlar ile gönderilirler, kişinin akıl sağlığı ile oynayarak kişinin hayatını alt üst eder. Büyüler yapılırken doğaüstü varlıkların yardımları ile yapılır her zaman. Büyü işleri ile uğraşan herkesin mutlaka bu doğaüstü varlıklar ile bir iletişimi ve bununla birlikte dostlukları da vardır. Hiçbir hoca ve ya medyum bu varlıkların yardımı olmadan ne bir bakım ne de bir büyü sihir tılsım yapamazlar. Bu varlıkların adına cin denmektedir. Dumansız ateşten yaratılmışlar ve bir bedenleri yoktur. Bu varlıklar ile aynı dünyayı paylaşıyor olsak bile boyut yönünden farklıyız, insanlar üçüncü boyutta yaşarlarken onlar dördüncü boyutta yaşarlar. Bu boyut farkı ile onlar gündüzü yaşarken biz geceyi yaşarız. Cinlerin yaşamları bizimki ile çok benzer. Biz insanlar nasıl yiyip içiyorsak onlar bizler gibi yer ve içerler. Yine insanlar gibi büyür yaşar ve ölürler, bizden farkı ise, onların bir bedeni yoktur ve enerjiden oluşurlar, insanlar onları göremezler ancak onlar bizi görebilirler. Yine onların da müslüman olanı ve Müslüman olmayanı vardır. Bunu yanında iyi olanı ve kötü olanı da vardır. Aslında onların bizimle bir ilgisi yoktur. İnsanlar bazen onlara yanlışlıkla zarar verirlerse onlarda insanlara zarar vermek isterler ve kişiye musallat olurlar, musallat olan cin iyi ise rüyalarına girer ve hesap sorar, kötü ise kişiyi sürekli rahatsız eder ve rahat bırakmaz. Yine bu varlıklar büyü yapılmaları için kullanılırlar. İnsanlar onların gelmeleri için davet açarlar ve onlarla iletişim kurmak isteyebilirler. İnsanların onları görmesi mümkün değil, ancak cinler insanları görebilir. cinlerin bir bedeni olmadığından ötürü insanlara ancak bir hayvan ya da bir insan kılığında gözükebilirler.

Büyüler yapılırken cin dediğimiz bu varlıklardan yardım ve destek alınır. yine bakım yapılırken onların yardımı alınır. Hoca ve medyum kişi hakkındaki bilgileri kişinin üzerinde olanları ve bunun için yapılması gereken bütün bilgileri cinlerden alırlar. Hoca ve medyumlar bu bilgiler ile büyüyü yapacak ve ya bozacaktır, hoca ve medyumlar cinler ile birlikte hareket etmektedir.

bir yorum bırakın