MUHABBET TILSIMLARI

Tılsımı günümüzde hazırlayan kişi sayısı oldukça az bulunmaktadır malesef. Tılsım özellikle Osmanlı döneminde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Tılsımlar hazırlanma ve kullanma açısından günümüzde önemini kaybetme noktasına gelmiştir ve bu durum dünya genelinde de aynı şekildedir. Bu durumun farklı birçok nedeni bulunur. Tılsım hazırlama konusunda hiçbir bilgisi olmayan ancak tılsım hazırlamayı bildiğini iddia eden çok fazla sayıda kişiyle karşılaşmakta mümkündür. Ancak tılsım hazırlama işi herkes tarafından yapılamayacağı için bu sahte kişilerin yaptıkları tılsımlar ile başarılı sonuçlar almak imkansızdır. Durum böyle olunca da bu sahte kişilerin amaçlarına ulaşmaları mümkün olmamaktadır. Bu kişilerin tılsım hazırlayabiliyorum demelerinin en büyük nedeni ise maddi çıkarlardır tahmin edileceği gibi. Ancak bunun sonucunda da gerçekten tılsım konusunda uzman olan kişilere duyulan güven kaybedilir. İnsanlar bu nedenle tılsım hazırlaması için kimseye kolay kolay güvenemiyorlar. Ve ayrıca tılsımın günah olduğunu iddia ederek insanları durumun böyle olduğuna ikna etmeye çalışan bazı kitlelerde bulunmakta. Tılsımın bir ilim olduğu ifade edilir. Bu tılsımın günah olduğuna insanları inandırmaya çalışan kişiler insanları tılsım gibi özel bir ilimden uzaklaştırmayı hedeflemektedirler. Tılsımlar mevki, aşk, başarı, şans, güç gibi farklı birçok nedenlerle kullanılabilir. Muhabbet tılsımları ise kişilerin insanlar ile arasındaki ilişkilerin iyi olması için hazırlanan tılsımlardır. muhabbet Tılsımları tam olarak anlamı insanları manevi yönden etkileyebilecek bazı esmalar, ayetler, ve dualar hazırlanan yazıya, nesneye ya da sembollere verilen isimlerdir. İnsanlar tılsımlar sayesinde hastalıklarından da kurtulabiliyorlar. Muhabbet tılsımlarının içinde bazı gizli şifreler olduğuna inanılır. Bu durum sayesinde de tılsımlar insanlar için yaralı ve faydalı olmaktadır. Tılsım hazırlama işi özel bir beceri ve yetenek gerektirmektedir. Her isteyenin muhabbet tılsımı hazırlaması mümkün değiln. Buna benzer uygulamaların yapımı için farklı faktörlerin bir arada kullanılmasıa özen gösterilmelidir. Hazırlanan tılsımdaki enerjinin etkisini gösterebilmesi ve artırabilmesi için bitkilerden, ruhani varlıklardan ve ya madeni bir eşya, doğal bir taş vs gibi nesneler olmalıdır. Bu nesneler tılsımlara oldukça fazla katkıda bulunmaktadır. Tılsım hazırlanırken zaman ve mekan kavramı da oldukça önemli olmuştur. Muhabbet Tılsımının etkili olabilmesi için tılsımın hazırlanmasını isteyen kişinin inancı etki için oldukça önemlidir. Kişinin hazırlanmasını istediği tılsımın, amacına ulaşacağına tam olarak inanmak tılsım etkisini artıracaktır.

Leave a comment