MERDİVEN ALTINDAN GEÇMEK UĞURSUZLUK GETİRİR Mİ?

Uğursuzluk getirdiğine inanılan bir çok nesne sembol ve hayvan vardır. Bunlardan bir tanesine merdiven altından geçmektir. farklı inanışlara göre merdiven altından geçmek büyük uğursuzluk anlamı taşımaktadır. yine İnanışlara göre Bir merdiven görüldüğünde çevresinden dolaşmak doğru olandır. İnsanların buna inancı olan inancı büyük oranlara ulaşmıştır.

Merdiven altından geçmek batıl inançların belki de en işe yaramayan inancıdır. Aslında bu inancın kökeninde yatan şey, mısır inancında üçgenin önemli bir yere sahip olmasıdır. Duvara yaslanan merdiven bir üçgen oluşturduğundan ve ya açılan bir merdivenin yine bir üçgen oluşturduğundan üçgen içinden geçmek tanrıya saygısızlık anlamı taşımaktadır. Yine mısır piramitleri bu üçgen oluşumuna bir örnek teşkil eder. Bu üçgenlerin içinden geçen kişi tanrılara isyan etmek ve ya meydan okumak anlamına geldiği için bu üçgenler kutsal sayılmıştır. Eski mısırlılar içinde merdivenlerin iyi şans getirdiğine olan inanç yüzünden merdiven bir sembol niteliği kazanmıştır. Bunun nedeni ise , merdiven olmasaydı güneş tanrısı Orisis in karanlığa hapsolmuş ruhu kurtulamayacaktı, bununla birlikte merdivenin bir diğer anlamı da tanrılara ulaşmak için merdiven bir sembol oluşturmuştur. Piramitler de ve mısır da açılan mezarlara bakıldığında ölülerin yanında bir merdiven konulduğu görülmüştür, bu ölümden sonraki hayata inanışın ve merdivenlerin tanrıya ulaşmadaki aracı olduğunu ortaya çıkmaktadır. Bu inanış sadece mısırlılara özgü değil elbette, hristıyanlıkta da merdiven altından geçmek uğursuzluk sayılır. Bunun nedeni ise Hz. İsa nın çarmıhın yanında bulunan merdiven ölümün ihanetin ve kötülüğün simgesi olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden bu inanışta da yine merdiven altından geçmek uğursuzluk sayılmıştır. Hatta bazı ülkelerde idam edilecek kişilerin idamdan önce merdiven altından geçirildikleri yine öğrenilen bilgiler arasındadır.

Merdiven altından geçince uğursuzluk geleceğine inanan bir kişi, bilmeyerek geçerse ne yapmalı, bu kişi lanetli mi sayılır. Hayır elbette, çünkü bunun bir telafisi vardır. Romalılar bunun bir yolunu bulmuşlar, bir merdivenin altından bilmeyerek geçtiysen ve ya geçmek zorunda kaldıysan bunun telafisi yumruktur, merdiven altından geçtikten sonra yumruk yapılarak uğursuzluğun geçtiğine inanılır

bir yorum bırakın