MEDYUMLUĞUN ESASLARI

Medyumlar, normal bir insanın beş duyu organıyla algılayamadığı, doğada var olup insanların haberdar olmadıkları bazı ses ve görüntüleri işitebilen ve gören kişilerdir. Medyumların farklı birçok özellikleri bulunmaktadır. Enerjileri çok yoğundur. Trans yöntemini kullanırlar ve karşısındaki kişi ya da nesnenin kötü enerjisini hapseder ve yok ederler. Günümüzde bilindiği gibi birçok insan farklı nedenlerden belki de çaresizlikten medyumlara başvurmaktadırlar. Onların yardımına muhtaç olduklarını düşünmektedirler. Ancak kendisini medyum olarak tanıtan ve insanları boş hayallere sürükleyerek kandıran çok sayıda insan vardır. Bu kişiler genelde bunu para için yaparlar, insanları dolandırırlar. Günümüzde bu tür kişilerden ve her şeyi ben bilirim düşüncesinde olan başarılı olamayan medyumlar yüzünden gerçek medyum sayısı da azalmıştır. Bu kişilerden uzak durulması gerekmektedir. Bu da beraberinde ayrıntılı bir araştırmayı gerektirmektedir. Kişilerin eğer medyumlara gideceklerse, önceden bu konuda derin bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Sorunlarına ancak bu şekilde, doğru kişiler tarafından çözüm bulabilirler. Gerçek medyumlar arasında iyi ve kötü niyetleri olanlar bulunmaktadırlar. Medyumlar güçlü enerjiye sahip kişilerdir. Sahip oldukları bu gücü ve enerjiyi iyi ya da kötü yönde kullanabilirler. Gücü nasıl kullanacakları tamamen onların karakter ve ahlak anlayışlarına kalmış bir durumdur.

Medyumlar kişiler için yeteneklerini kötü yönde kullandıklarında kişilerin başına çok ciddi sorunlar açabilirler. Ya da kötüyü ve iyiyi ayırt edemedikleri durumlarda yaptıkları etki aile içi düzeni, insanların hayat düzenlerini vs. telafisi olmayacak şekilde etkileyebilir. Medyumların asıl amacının geçmişte yaşamış olan insanların ruhlarıyla iletişime geçerek, onlarla bağlantı kurmak ve konuşmaktır. Burada bahsedilen ruhlar ölen kişi ruhları değil cinlerdir. Örneğin asla çözülememiş cinayet davalarında medyumlar tarafından cinayetin kim tarafından işlendiğini ve öğrenilmesi gereken ne varsa öğrenilmesi için seanslar düzenlenmektedir. Ölen kişilerin bu tür bilgilerine ulaşmak kolay olmasa da bu kullanılan bir yöntemdir.

Medyumlar herkes tarafından güven duyulan kişiler olmak zorundadırlar. İnsanların sırlarını asla başkalarıyla paylaşmamaları gerekir. Aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip ve ahlaklı olmalıdırlar. Medyumlar enerji yoğunluklarını kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Bazı olayları ve güçleri kullanırken kendisine ve karşısındaki insana karşı her zaman saygılı olmalıdırlar.

Leave a comment