KÖTÜ BÜYÜLER

Büyü kavramının tarihine bakarsak, büyünün ilk çağda mağara duvarlarına çizilen resimlerle başladığına inanılmakta. Mısır’da gelişmiş ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bazı insanlar büyünün iyilik için yapılabileceğini düşündükleri için günah olmadığını düşünmeyi tercih etmişlerdir. Ancak sonuçta büyü insanların iradelerini elinden alıp onlara kendi istedikleri şeyleri yaptırmak için kişilerin kullandıkları uygulamalardan oluşmuştur her zaman. Bu nedenle büyü her ne şekilde olursa olsun günahtır elbette. Büyü İslam dininde de kesinlikle kabul görmemiş ve aynı zamanda haram kılınmış ve yasaklanmış bir durumdur. İnsanların farklı birçok sorunu olabilir. İyilik için yapılan ve kötülük için yapılan çok sayıda büyü çeşidi olduğu bilinir. Bu büyülere sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için yapılan, insanları birbirinden ayırmak için yapılan, insanlara zarar vermek için yapılan hatta ölüm için yapılan büyüleri misal gösterebiliriz rahatlıkla. Büyüler herkes tarafından yapılabilen bir şey değildir ancak. Gerçekleşmesi için, bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılmak zorundadır. Yapılacak büyü çeşidine göre büyü malzemelerinde de farklılık olur mutlaka. Büyü malzemeleri büyünün amacına göre şekil alır. Büyülerin bazıları kısa süreli olur ve yapıldıktan bir süre sonra kendiliğinden etkisi geçebilir fakat bazıları ise çok uzun sürelidir veya ömür boyu etkisini sürdürebilir. Büyü yapmak için kullanılan birçok yöntem vardır ancak hepsi genel olarak aynı yerden beslenir. Büyü yapımında kullanılan bazı yöntemlerin şu şekilde olduğu görülmektedir;

Canlı ya da ölü varlıklar yani hayvanlar kullanılarak yapılan büyüler vardır. Bu şekilde malzemeler kullanılarak yapılan büyülerin son derece etkili olabildiği öne sürülür. Genelde bu hayvanlar siyah renkli hayvanlar olur. Hayvanlar kesilerek veya boğularak öldürülmesinin ardından kanları harabe bir mekana akıtılarak büyü işlemleri yapılır. Bu işlemdeki neden tam olarak kötü ruhların ve şeytanın böyle ortamları sevmesinden kaynaklanır. Canlıların malzeme olarak kullanıldığı büyüler papaz büyüsü olarak bilinen ve aynı zamanda yapılan büyülerdir. Papaz büyüleri bir kimsenin ölümüne yol açmak veya aşk gibi farklı birçok amaçla yapılan kötülüklerdir.

Canlı veya ölü insanlar ile yapılan büyülerde vardır. Ancak bu büyüler çok ciddi bilgi birikimi gerektiren büyüler olarak yerlerini almıştır. Ölü kemiği, kefen bezi gibi malzemeler kullanılır ve aşk büyüleri en iyi bilinen büyülerdir.

Tütsüler ve bitkiler kullanılarak yapılan büyülerde ise tütsülerden yardım alınır. Tütsüler hem inanç sisteminde hem de kültürel sistemde yerleri vardır. Kullanılan bitkilerin yakılması sonucunda ortaya çıkan dumanın yaydığı enerji kullanılır.

Kötü büyüler demek kötü niyetler ile ve aynı zamanda zarar vermek amaçlı yapılan büyülerdir ve bu büyülere kara büyü adı verilir. Kara büyü kötü ruhların gücünü kullanarak insanlara zarar vermek için yapılan işlemler bütünüdür. Kara büyü tamamen kötülük için yapılır ve tamamen doğaüstü güçler içerir. Bu büyü kişinin hastalanması, mutsuz olması, eşinden, sevgilisinden ayrılması, hiçbir işinin yolunda gitmemesi gibi farklı birçok amaçla yapılabilir. Hatta bazı kara büyülerin yapılan kişiyi ölüme kadar götürdüğü olmuştur. Kara büyüden korunmak için insanlar koruyucu vefkler taşınabilir ve bunu uzman bir medyumdan yardım alarak edinebilirler. Kara büyünün özellikle orta çağda oldukça yaygın olarak kullanıldığı göze çarpar. Özellikle bir kişi sevdiği bir insanla muhabbetini artırmak için büyüleri kullanmayı amaçlar. Bu durum onlara göre yanlış olmasa da karşı tarafın iradesini elinden aldığı için yine de kara büyü olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır. Orta çağda çoğu insanın fikri aksi yönde olanını savunmuştur.

Kara büyü kötü ruhlarla ve şeytanla alakalı bir işlemler bütünüdür. Antik çağlardan beri insanların ruhları çağırıp büyü yapmak için girişimlerde bulundukları görülmektedir. Bu durum özellikle orta çağda sıklıkla görülmüş. Orta çağ bilimcilerinden Rabano Mauro; ölü falına bakanlar, kötü duaları ile ölüleri hayata döndürenler, geleceği öngörüp sorulara cevap vermelerini temin eden kişilerdir kelimelerini kullanmıştır. Ölüleri çağırabilmek için ceset kanı gerekli olur, çünkü bu işlemlere yardımcı olan cin dediğimiz ruhani varlıklar kanı sever ve ondan beslenirler. 15.yüzyıla ait olduğu düşünülen sihirbaz Ma Abra-Melin’in kutsal sihir kitabında da dünyanın kötü ruhlar tarafından yaratıldığı ifadesi yer almıştır. Ancak sihirbazın koruyucu meleğin yardımıyla kötü ruhlarla mücadele edebileceği ve onları yönetebileceği inancı vardır. Kara ve kötü büyünün bir çeşidi olarak olarak adlandırılan kırmızı büyünün olumsuz amaçlar içerdiği en tehlikeli ve gerçek büyülerden biri olduğuna inanılır ve gerçekten öyledir. Voodoo ise en bilinen kırmızı büyülerden biridir. Haitide çoğunlukla bölgedeki yerliler ve melezler tarafından yapılır. Kökeni Afrikaya dayanan voodoo büyüsünde horoz, keçi gibi havyanlar öldürülerek ölü ruhları harekete geçirmek planlanır. Ayrıca voodoo büyüsünde zombi konusu çok konuşulmuş fakat varlıkları için hiçbir zaman kanıt elde edilememiştir.

Kara büyünün belirtileri nelerdir?

Kendisine bu tür büyü yapılmış insanlar sürekli kabus görür ve kendilerini her zaman yorgun hissederler, çok fazla terler, rüyalarında köpek, kedi gibi hayvanlar görürler ve hep tedirgin hissederler.

Kendisine kötü büyü, muska yapılan kişiler büyünün etkisinden kurtulmak için çeşitli birçok yola başvurmaktadırlar. Kötü Büyülerin etkisinden korunabilmek için okunabilecek çeşitli dua ve sureler vardır. Ancak bazı büyüler ve muskalar çok güçlü olabilir. Etkilerini tamamen yok etmek ve onlardan korunmak dua ve surelerle mümkün olmaz. Dualar ve sureler kişinin Allah’la arasında bir bağ meydana getirir. Doğru şekilde ve sayıda okunacak olan dua ve sureler insanlara mutlaka yardım eder, onları belirli ölçülerde koruyabilir. Fakat tam olarak yeterli olmadıklarında başka çareler aramak faydalı olacaktır. Burada ön plana çıkan kişilerde medyumlar ve hocalar olmuştur her zaman. İşinde uzman, büyü gibi konulara tam olarak hakim olan kişilerden alacağınız yardımlar ile kötü büyü ve muskaların etkisinden kurtulmanız mümkün olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu bulunur. O da medyum seçimi konusudur. Aslına bakacak olursak medyum ya da hoca olmayan, bu tür konularla ilgili hiçbir bilgiye ve tecrübeye sahip olmayan ama kendisini uzman kişi olarak tanıtan çok sayıda insan olduğu bilinen bir durumdur. Bu kişiler kendi çıkarları doğrultusunda sizleri yanlış yönlendirip, sizlere zararlar vermeyi düşünebilirler. İlk önce uzman kişi seçimi konusunda son derece dikkat etmenizde fayda var. Çok iyi bir araştırma ile işinde gerçekten uzman olan, ilim sahibi kişiler bulmanız oldukça önemlidir. Elbette bulduğunuz hiç kimsenin gitmeden önce işinde uzman olduğundan emin olmanız mümkün değildir. Ancak bulduğunuz kişilerin daha önceki başarılarını, almış oldukları diplomaları göz önünde bulundurmanız size yardım ederek yol gösterecektir. Bunlar o kişinin tam olarak bir medyum olduğunu kanıtlamaz elbette ancak en azından biraz daha güvenilir olduklarına kendinizi ikna etmenizde yardımcı olabilir. Burada şansınızın da iyi olması iyi olur. Yanlış insanların söylediklerine inanırsanız ve yalan yanlış bilgilere inanıp bir takım işler içine girerseniz bundan çok ciddi şekilde kötü yönde etkilenip zarar görebilirsiniz. Bu sebeple, bir sorunla karşılaşmamak ve zarar görmemek adına son derece dikkatli olmalı ve iyi bir araştırma sonucunda doğru kişilere yöneldiğinizden emin olmalısınız yararınıza olacaktır.

Leave a comment