KORUMA MUSKASI

Koruma muskası olarak bilinen muska türü insanların kötü enerjilerden ve kötü olan her şeyden korumak için hazırlanan yapılan ve üçgen şekilde getirildikten sonra boyuna asılan bir koruyucudur. Birden fazla muska türü bulunur, bunların bir kısmı koruma amaçlı yapılırken bazı muskalarda büyü için yapılmaktadır. Büyü için yapılan muskalar boyuna takılmaz, büyü ne için yapıldı ise ona göre bir yere saklanabilir. Kişiler büyü yolu ile muska hazırlarlar ise bu büyük bir günahtır. Muskaları kişiler koruyucu olarak taktıklarında ve ya da bir yerde saklıyorlarsa bu başkalarına zarar vermek amaçlı yapılmıyorsa bunun günahı yoktur. Kişi üzerinde bir koruyucu kalkan meydana getirirler. Muskanın etkisi yapıldıktan hemen sonra başlayabilir ancak ne zaman başlayacağından önce muskanın ne olduğunu neden nasıl yapıldığını ve hangi amaçlara hizmet ettiğini ve ardından elbette etsini ne zaman göstereceğini açıklayacağız. Öncelikle muska nedir sorusuna cevap aramak en doğrusu olacaktır. Muska kişi üzerinde bulunan hastalıkları kötülükleri ve ya da nazarları uzaklaştırmak uzak tutmak ve aynı zamanda korumak için ve aynı zamanda boyna asılan yazılı ve dualı kağıttır. Arapça kökenli olan bu kelime dilimize nüsha olarak geçer. muska kelimesi kuzey afrika da hurz doğu arabistan da hamaya, hafiz ve ya maaza adını almıştır. Hadis ve fıkh kitaplarında ise rukye olarak geçmektedir. Muska çoğunlukla hastalıklardan ve kötülüklerden korunmak için taşınan ve aynı zamanda üçgen şeklinde taşınan kağıttır.

Muskalara sadece sure ayet ve hadisler yazıldığı gibi yüce ALLAH ın meleklerinin adları tılsımlı sözler ve rakamlar da eklenerek hazırlanırlar. İslam alimler kişiye zarar veren şeyleri üç gruba ayırmışlardır. bunlardan ilki açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin ve kati olanlarıdır. Kişi zararı giderecek şeyi kullanmak farz ve onu terk etmek ise haram dır. muhtemel olanı yapmak iyidir fakat onu terk etmek haram değildir. Son çeşidini yapmak ise, caizdir.

Yine muskalar hazırlanırken bunu sıradan insanlar yapamamaktadır. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması gereken dualı bir yazıdır. Muskalarda ayet hadis ve tılsımlı kelimeler ve sayılar da bulunduğundan dolayı her insan bunları bilmediği gibi yazamaz da …muskalar hastalıktan kurtulma gibi birden fazla amaç ve niyetler için yapılabilirler. Bunlar tabiki yazıldıktan sonra dualanır, bunlar çoğunlukla salih ve temiz olan kişiler tarafından yapılsa daha iyi olacaktır.

Cin muskasını anlatmadan önce cinleri biraz da olsa anlatmakta ve açıklamakta fayda var. Cin dediğimiz varlıklar bir bedene sahip değildir ve bizim gibi sıradan normal insanların gözle görmeleri de mümkün değildir. Bu cin dediğimiz bedensiz varlıklar dumansız ateşten yaratılmışlardır ve kendi içlerinde yine Müslüman olan ve olmayanları vardır. Büyülerde Müslüman olmayan cinler kullanılır ve bu Müslüman olan cinler insanlara zarar vermezler elbette. Büyü yolu ile kişilere musallat olarak gönderilen cinler ise büyü yapılan kişiye ciddi zararlar verebilmektedir. Bu yüzden cinlerin Müslüman olmayanlarına çok dikkat etmek gerekir ve insanların bu cinlerden olabildiğince uzak durmaları korunmak için dua okumaları gerekmektedirler, Müslüman olmayan cinlerinde kendi içlerinde grupları vardır ve bir grup cin taifesi tamamen şeytanidir ve kötü olan her şeye hizmet ederler ve cin grubu insanların ölümlerine dahi sebep olabilirler.

Bir kişiye bir ve ya birden fazla cin musallat olmuş ise kişi öncelikle metafizik uzmanı bularak bu uzman kişiden yardım almak zorundadır. Kişi bir muska hazırlatmadan önce kişiye musallat olan cinden kurtulması gerekir ve bu şekilde bir muska hazırlanabilir. Kişiye musallat olan cinden kurtulduktan sonra kişiye cin muskası yapılarak kişi bu varlıklardan uzak durup korunabilir. Cin muskalarında da yazılan dualar farklıdır. Kişiler muska hazırlandıktan sonra muskayı takarken kişi yine de duaya devam etmelidir ki muska en iyi şekilde etki etsin. Bu şekilde yapıldığında muskalar normalinden çok daha fazla etki gösterecektir. Muskaların içinde amaca göre yazılan dualar yer almaktadır. Kişi sadece hazırlanan muskayı taşıyarak tam olarak korunması mümkün değil. Muskanın içinde yazılan duaları ve ayetleri kişinin kendisi de okuması gerekir her zaman. Muskaların tarihi çok eskilere dayanmaktadır, ilk yapılan muskanın peygamber efendimizde olması ve aynı zamanda insanların peygamber efendimizi örnek alması muskaların hayatımızda büyük bir yere sahip olmasında en etkili sebeptir. Muskalar büyü yapıldığında da hazırlanmaktadır, bu yüzden muskaların yapılış amacı oldukça önemlidir. Durum koruma muskalarında değişir , kişi sadece kendini koruma altına almak istediğinden muska hazırlatmak isteyebilir, bunu insanlar büyü ile karıştırmamalı elbette. Büyü dediğimiz kavram ile insanların özgür iradeleri ellerinden alınır, kişi kendinde değildir ve büyünün yapılış amacına göre kişi etkilenecektir. Yine büyüelr de cinlerin yardımı ile yapılmaktadır ve özellikle Müslüman olmayan cinler kullanılır kara büyülerde, cu cinler şeytanidir ve sadece kötülüğe hizmet etmek için bulunurlar ve kötü niyetli insanlara ve yine kötü niyetler ile yapılan büyülerde bu şeytani varlıklar kullanılır, bu şeytani varlıklar tam olarak destek verdiği gibi tam olarak yardım ederler.

Muskaların birbirinden farklı amaçlar ile hazırladığını herkes bilir. ne ve hangi amaç ile muska hazırlatmak istediğine bağlı bir durum olarak önümüze çıkmaktadır. Muskalar pek çok amaç için yazılabilirler. Bazı durumlarda hastalıklardan kurtulmak için ve ya da korunmak için, bazen cin gibi bedensiz varlıkların rahatsız etmesi ve ya musallat olması gibi durumlarda muskalar yine yazılabilirler.

Cin dediğimiz varlıklar bizim dünyamızda olsalar da biz onlar göremiyoruz, biz 3. Boyutta yaşarken bu cin dediğimiz bedensiz varlıklar 4. Boyutta yaşamaktadırlar, bu yüzden biz onları çıplak göz ile görmemiz mümkün değil. Cin dediğimiz bu varlıklar kolay kolay insanlara zarar vermezler, kendilerine ait bir dünyaları vardır. Biz insanlar o varlıkları göremediğimiz için bilemeden yani yanlışlıkla o varlıklara zarar verebiliriz ve o varlıklar da bu yüzden insanlara zarar vermektedirler, cinlerde kendi içlerinde Müslüman olan ve olmayan olarak ikiye ayrışmışlardır. Müslüman olan cinler zarar görseler bile insanlara zarar vermezler sadece zarar veren kişinin rüyasına girer ve o kişiyi uyarı yaparlar ve o kişi anlamaz ise anlayana kadar gelirler. Müslüman olmayan cinler ise çoğunlukla büyü yolu ile gönderilirler ve maalesef o kişiye musallat olurlar ve musallat oldukları kişinin hayatını kötü yönde etkilerler. Büyünün etkisi gitse bile musallat o kişi birlikte olduğundan dolayı kişi büyünün etkisinden kurtulmaz. Bunun için bu duruma maruz kalan mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır. Öncelikle uzman kişi bir bakım yapıp ve ardından nelerin yapılacağına karar vermelidir. Uzman kişi buna karar verdikten sonra büyü bozmak cin hazırlıklara başlar ve büyüyü bozduktan sonra kişiyi koruması için bir muska yazar ve kişi bir süre bu muskayı taşır ve ardından yüksek bir yerde saklamaya devam eder ve bu şekilde kişi kendini koruma altına almış olur.

Cinlerden korunmak için hazırlanan muskalarda kişinin kendisinin de muskanın içinde yazılı olan duaları okuması gerekmektedir. bu şekilde yapıldığında muska en iyi şekilde etkisini gösterir. Diğer türlü muskanın etkisi zayıf olacaktır ve kişi kendini koruma altına almakta başarısız olacaktır

bir yorum bırakın