KORUMA KALKANI

Koruma kalkanı muskası dediğimiz muska türü kişileri kötülüklerden ve kötü olan her şeyden korumak için yapılan ve üçgen şekilde boyuna asılan bir koruyucu olarak bilinir. Birden fazla muska türü bulunur, bunların bir kısmı koruma amaçlı yapılırken bazı muskalarda büyü için tercih edilir. Büyü için yapılan muskalar boyuna takılmaz, büyü ne için yapıldı ise ona göre bir yere konulmalıdır. Kişiler büyü yolu ile muska yaparlar ise bunun büyük bir günah olduğu bilinmelidir. Muskaları kişiler koruyucu olarak taktıklarında ya da bir yerde saklıyorlarsa bu başkalarına zarar vermek amaçlı yapılmıyorsa bir günahı olmadığı düşünülmektedir. Kişi üzerinde bir koruyucu kalkan oluşturur bu yolla. Muskanın etkisi yapıldıktan hemen sonra başlayabilir ne zaman başlayacağından önce muskanın ne olduğunu neden nasıl yapıldığını ve hangi amaçlara hizmet ettiğini ve ardından elbette etkisini ne zaman göstereceğini açıklamak mümkündür. Öncelikle muska nedir sorusuna cevap vermek gereklidir. Muska kişi üzerinde bulunan hastalıkları kötülükleri ya da nazarları uzaklaştırmak ve aynı zamanda korumak için ve aynı zamanda boyna asılan yazılı ve dualı kağıtlar bütünüdür. Arapça kökenli olan bu kelimenin dilimize nüsha olarak geçtiği bilinmektedir. Muska kelimesi kuzey afrika da hurz doğu arabistan da hamaya, hafiz ve ya maaza olarak bilinir. Hadis ve fıkh kitaplarında ise rukye adını almıştır. Muskalar çoğunlukla hastalıklardan ve kötülüklerden korunmak için taşınan ve aynı zamanda üçgen şeklinde taşınır.

Muskalara sadece sure ayet ve hadisler yazıldığı gibi yüce ALLAH ın meleklerinin adları tılsımlı sözler ve rakamlar da eşlik eder. İslam alimleri kişiye zarar veren şeyleri üç grupta incelerler. Bunlardan birincisi açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin ve kati olanlar olduğu görülür. Kişi için zararı giderecek şeyi kullanmak farz ve onu terk etmek ise haram olarak değerlendirilir. Muhtemel olanı yapmak iyidir ancak onu terk etmek haram değildir denilebilir. Son çeşidini yapmak ise, caiz olarak kabul edilir.

Yine muskalar yapılan hazırlanırken bunu sıradan insanların yapmaması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması gereken dualı, önemli ve özenle yapılması gereken bir uygulamadır.

Leave a comment