KISMET NEDİR?

Dinimize göre, insanlara her zaman çalışmayı, aklını en doğru şekilde kullanmayı, her türlü yeniliği öğrenmeyi, başarmak için her türlü meşru çareye başvurmayı çıkar yol olarak sunmuştur.
Bir Müslüman herhangi bir işte aklını en iyi şekilde kullandığı, her çareye başvurduğu ama bir başarıya ulaşamazsa, asla üzülmemeli ve bunun Allahü teâlânın uygun gördüğü bir husus olduğunu kabul ederek kaderine razı olması gerekir.
Yoksa hiçbir şey yapmadan, emek vermeden, çalışmadan, öğrenmeden ve bilmeden yan gelip yatarak beklemek, dinimizde böyle bir şey yoktur. Böyle yapmak elbette günahtır.
Ateistler tevekkülü böyle bir şey zannediyorlar. Bir âyet meali şöyledir:”İnsana, ancak dünyada çalışarak yaptığı işler fayda verir.İnsanlar, bazen elinden gelen her şeyi yaptığı ve çok çalıştığı halde, istediklerine kavuşamazlar. Böyle bir durumda, bu işte kendi ellerinde olmayan bir kudret bulunduğunu ve bu kudretin insanların yaşamaları ve başarıları üzerinde etkili olduğunu
ve onlara yön verdiğini kabul etmelilerdir. İşte kader kısmet dediğimiz kavram budur. Bu aynı zamanda büyük bir teselli kaynağıdır aynı zamanda.
(Ben görevimi yaptım ama ne yapayım ki kısmetim bu imiş) diyen bir Müslüman, bir işte başarısız olsa bile, ümitsizliğe kapılmaz ve büyük bir iç huzuru ile çalışmaya devam eder. Kur’an-ı kerimde buyuruldu ki:”Güçlükle beraber elbette bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine teşebbüs et ve dileklerini isteklerini yalnız Rabbinden iste!)Yani başarısızlıktan ümitsizliğe kapılmayıp çalışmaya devam etmelidir her zaman. Dinimiz çalışmayı emrederken, Müslüman olanlara tevekkülcü ve kaderci diye saldırmak, İslamiyet’i gerçek anlamda bilmemekten ileri gelen fanatik bir durum olarak önümüze çıkar…Tevekkül” ne güzel bir kelimedir aslında. İslamiyette müslüman olan bir kişi dürüst ve çalışkandır. Başımıza gelen her olayda mutlaka bir hayır vardır. Şüphe yokki Allah herşeyin en iyisini bilen ve en merhametli olandır.

Kismet dediğimiz bu kavram kişinin elinden geleni yaptığı halde olmadığında vey a da olmadığında göstermesi gereken bir tepkidir. Kişi kendini kadere bırakmalı aslında, herşeyi en iyi bilen ALLAH tır. Bu yüzden kısmet denilen şey bir nevi tevekküldür.

bir yorum bırakın