İNSANIN YILDIZI NEDİR?

Çok eski tarihlerden bu yana her insanın bir yıldızı olduğuna inanılır. Her insanın bir yıldızı vardır, bazen insanlar birilerine çok yıldızın çok parlak ve ya yıldızın çok düşük nazara geliyorsun gibi söylemlerde bulunurlardı. günümüzde hala böyle şeyler var ama genelde insanlar eskisi kadar buna inanmaz ve güler geçer. Halbuki gerçekten her insanın bir yıldızı vardır. İnsanların yıldızı kendisine göre düşük ve ya yüksektir. Kişi doğduğu anda yıldızı zaten belirlenmiş olur ve yıldızın konumu oldukça önemlidir. Yıldız denilince ilk akla gelen elbette gökyüzüdür. Çok eski tarihlerden bu yana gökyüzü her zaman incelenmiş ve astronomi bilimi ortaya çıkmıştır. çok eski tarihlere bakacak olursak yıldızlar ile ilgilenen en çok mısırlılar olmuştur. Büyün dinlerde gökyüzünden ve meleklerden bahsedilir ve meleklerin gökyüzünden geldiğine inanılır. Hatta bazı kültürlerde tanrılara gezegen isimleri verilmiştir. Buna bir örnek verecek olur, mısırlılarda en büyük tanrıların ismi ra dir ve ra ismini alan bu tanri güneşi simgelemiş ve güneş tanrısı adını almıştır.

Yine burçlar kuşağı dediğimiz de yine gökyüzü ve gezegenler meynada gelmiştir. Kişinin doğduğu anda gökyüzündeki gezegenlerin konumlarından yola çıkarak kişilik analizi yapılmıştır. Her insanın bağlı olduğu bir yıldız ve gezegeni vardır ve buna göre kişilikleri oluşur. Kişi acı çekiyor ise bunlar titreşim halinde yıldız ve yıldız kümesine o gezegene ve o da yaratıcımıza kadar uzayıp gidiyor, tariglere bakacak olursak dünya genel olarak mutsuz ve acı çektiğinde büyük bir felaket meydana gelmiştir. Kişilerin mutlu olup olmaması çok önemlidir.

Havas ilminde ise yıldız düşüklüğü enerjisel varlıklardan kaynaklanır. Bir kişiye büyü yapılmış ise, bu kişinin yıldızını etkileyecektir. Büyüler yüzünden yıldızı düşen bir kişinin hayatında her şey olumsuz yönde etkilenecektir ve bu durum düzeltilmez ise, kişinin bütün hayatı boyunca devam edecektir. Bu yüzden kişinin yıldızı büyük önem taşımaktadır. Kişi düşen yıldızını yükseltmez ise, bu durum onu negatif yönde etkilemeye devam edecektir. Böyle bir durum var ise, kişi bunun çaresine bakmalıdır yoksa bütün hayatı olmuşuz şeyler yaşayarak geçecektir.

bir yorum bırakın