İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLMASI İÇİN TILSIM VEFK

Tılsımı ve vefk i günümüzde hazırlayan kişi sayısı azdır. Tılsım ve vefk en çok Osmanlı zamanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Tılsımlar ve vefk ler hazırlanma ve kullanma açısından günümüzde önemini kaybetme noktasındadır malesef ve bu durum dünya genelinde de aynı şekilde olur. Bu durumun farklı birçok nedeni bulunur. Tılsım hazırlama konusunda hiçbir bilgisi olmayan fakat tılsım hazırlamayı bildiğini iddia eden çok sayıda kişiyle karşılaşmak mümkündür. Ancak tılsım hazırlama işi herkes tarafından yapılamayacağı için bu sahte kişilerin yaptıkları tılsımlarla başarılı sonuçlar almak imkansızdır. Durum böyle olunca da bu sahte kişilerin amaçlarına ulaşmaları mümkün olmaz. Bu kişilerin tılsım hazırlayabiliyorum demelerinin en büyük ve önemli nedeni elbette maddi çıkarlardır. Ancak bunun sonucunda da gerçekten tılsım konusunda uzman kişilere duyulan güven kaybediliyor malesef. İnsanlar bu nedenle tılsım hazırlaması için kimseye kolay kolay güvenememektedir Ve ayrıca tılsımın günah olduğunu iddia ederek insanları durumun böyle olduğuna ikna etmeye çalışan bazı kitlelerde vardır. Tılsımın ve vefk in bir ilim olduğu ifade edilir. Bu tılsımın ve vefk in günah olduğuna insanları inandırmaya çalışan kişiler insanları tılsım gibi özel bir ilimden uzaklaştırmayı hedeflenir. Tılsımlar ve vefk ler mevki, aşk, başarı, şans, güç gibi farklı birçok nedenle hazırlanıp kullanılabilir. İlk görüşte birini aşk etmek için tılsım ve vefk ler hazırlanabilir. Tılsımın ve vefk in tam olarak anlamı insanları manevi yönden etkileyebilecek bazı esmalar, ayetler ve dualar hazırlanan yazıya, nesneye ya da sembollere verilen isimler olur. İnsanlar tılsımlar ile hastalıklarından da kurtulabilir. Tılsımlar ve vef ler içinde bazı gizli şifreler olduğuna inanılır. Bu durum sayesinde tılsımlar ve vefk ler insanlar için faydalı olmaktadır. Tılsım ve vefk hazırlama işi özel bir beceri ve yetenek gerektirir. Her isteyenin tılsım ve vefk hazırlaması mümkün olmaz. Buna benzer uygulamaların yapımı için farklı faktörlerin bir arada kullanılması özen gösterilmelidir. Hazırlanan tılsımdaki ve vefk teki enerjinin etkisini gösterebilmesi ve artırabilmesi için bitkilerden, ruhani varlıklardan ve ya madeni bir eşya, doğal bir taş vs gibi nesneler olması gerek. Bu nesneler tılsımlara oldukça fazla katkıda bulunur. Tılsım ve vefk hazırlanırken zaman ve mekan kavramı da son derece önemli olur. Tılsımın ve vef in etkili olabilmesi için tılsımın hazırlanmasını isteyen kişinin inancı etki için oldukça önemlidir.

bir yorum bırakın