HAVAS DERSLERİ

Havas bir ilim olarak bilinmektedir. Manevi bir tedavi şeklidir ve Kur-an ve sünneti üzerine yapılır. Rukye ilmi olarak da bilinmektedir. Rukyeciliğin Allah’ın Resulü (S.A.V.)’in bir tedavi şekli olduğu bilinmektedir. Bu tedavi himmet ile mana aleminin doktorları ve mürşidleri sayesinde yapılır. Bir diğer adı da gizli ilimdir. Bu ilim Allah’ın ilmidir. Havas ilmini öğrenmek uzun bir eğitim süreci gerektirmektedir. Bu ilimde öğretici bir mürşid esastır. Bir şeyhten himmet ve yetki almadan ilmin öğrenilmeye başlanması mümkün değildir. Bu ilimde amaç Rahmani cihetten melekler, hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle iletişime geçerek kafir cinlerle mücadele etmektir. Bu ilim Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi oldukça zor olan bir ilimdir. Bu ilimle ilgili Fetih Suresinin 4. Ayetinde şu ifadeler yer almaktadır.

‘’İmandaki yakinlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekine indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.’’

Havas ilminde görev, bedene girmiş olan, insanlara musallat olan kâfir, süfli cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Havas alimleri fizik alemindeki doktorlar olarak değerlendirilebilirler ve onların da kendilerine has yöntem ve metodları vardır. Bu ilim Kur’an-ı Kerim’deki Sure-i şeriflerin ve Ayeti kerimelerin, Esma-i ilahiyye ve Evrad ı celilelerin hassa ve tesirlerini konu edinen mübarek bir ilimdir. Havas ilminin tarihinin Sahabe ve Tabiinin dönemlerine kadar uzandıkları bilinmektedir. Havas ilminin özellikle en önemli uğraşlarından biri vefklerdir. Vefkler oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca çok sayıda hastalığın tedavisinde Kur’an Ayetlerini gerek kıraat etmenin, gerek yazarak istimal etmenin oldukça muciz etkileri yüzyıllardır bilinmektedir. Bu ilimle yakından ilgilenen kişilerin, bu konuda uzman kişilerin çaresi olmayan çok sayıda hastalığı mucizevi şekilde şifaya kavuşturduğu bilinir. Birbirine küs olan kişileri barıştırırlar ve Allah’ın razı olmadığı hususlarda şer amaçlı birleşmiş ehli fesat kişileri birbirinden ayırırlar. Bu güzel ilimden faydalanarak insanlara yardımcı olmak mümkündür. Ancak bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu ilim için tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf konularında bilgili olmak gerekir.

bir yorum bırakın