HADİMLERDE ENERJİ NASILDIR

Hadimler hocalara yardım eden ve aynı zamanda falcılara yardım eden bedensiz ruhani varlıklardır. Bunlar çoğunlukla Ortadoğu kültüründe görülmektedir ve bunlara hadim adı verilmiştir. Hadimleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise kendi türlerinden olan varlıklardan daha üstün ve bilgili olmalıdır. Bunlarda kendi içlerinde gruplara ayrılmışlardır. Bunlardan ilki kendi gelen hadimlerdir, bu grupta hadimlerin bir dua ya ihtiyacı yoktur. Kendileri gelirler kişilere, bunlarda da şartlar vardır. Kişinin doğum saati ile bağlanan bir kısım vardır, bu kısım çok nadir görülse e kişinin doğduğu vakit özel bir vakte denk gelmiş ise hadim kendisi bağlanır ve kişi hayatının bir döneminde bu hadimle karşılaşır, kişinin bu gibi bir durumda özel güçleri olur ve psişik olarak doğar. Bir diğeri ise kişiye aileden kalan olarak gelirler, kişinin bir alakası yoktur ancak ailesinden birinde vardır ve bu yol ile kişiye gelebilirler. Bir diğer kısım ise, kişinin kendini geliştirdiği ve aynı zamanda enerjisi arttığında gelebilirler ve bununla birlikte bağlanabilirler. Hadimler bu şekilde kendileri gelip bağlanabiliyorlar.

Bir diğeri ise kişinin kendi çağırmasıyla gelen hadimlerdir ve bunun gerçekleşmesi için özel bir dua işlem ve aynı zamanda ritüeller gerekiyor. Siz onlardan birini çağırdığınız için arada bir anlaşma yapılır şartlar konur ve hizmete girerler. Hadimlerde kendi içlerinde gruplara ayrılırlar. Bunlardan ilki öğretici hadimlerdir. Bu hadimler iş yapmaz ve bununla birlikte haber getirmezler, ancak insanlara değişik ve farklı konularda bilgi verir ve öğretirler. Bu hadimler kişilere istediği zaman görünebilir ve bilgileri direk verirler. Hatta kişilerin hiç bilmediği dualar vardır ve bu hadimler onların bilgisine varana kadar hepsini verirler. Bir diğeri iş hadimleridir, bu hadimler kişilerin isteklerini yerine getirirler ve kişi ne istiyor ise onu yaparlar büyülerde en çok bunlar kullanılır. Bir diğer grup ise kulak hadimleridir ve bunlar falcılara yardım ederler ve duyduklarını söylerler. Kulak çakralarının açılmasını sağlarlar aynı zamanda. Bir diğer hadim ise göz hadimleridir. Bu hadim grubu adından anlaşılacağı üzere göz çakralarını açarlar ve falcılara yardım ederler. Olayları görürler ve en çok rastlanan bu gruptur.

Leave a comment