GERÇEK SİHİR NASIL YAPILIR

Büyü kişilerin daha doğrusu genel olarak insanların doğa üstü güçler tarafından etki altına alınması olarak tanımlanabilir. Büyülerin tarihi çok eski dönemlere kadar dayanmaktadır. İstediklerini elde etmek isteyen insanların bu dünyadan olmayan varlıklar yani bedensiz varlık dediğimiz cinler ile ve yine onlardan aldıkları bilgiler ile istedikleri şeyleri büyü tılsım gibi doğa üstü güçlerle elde etmişlerdir. Büyüler kişilerin iradelerini ellerinden alındığında büyü yapılan insanların normal olmayan yeni bir hayata adım atmasına neden olmuştur.

Büyüler çeşitli amaçlar ile yapılmış ve yapılmaktadır. Birçok büyü çeşidi olsa bile ak büyü ve kara büyü olarak 2 ye ayrılmışlardı. Ak büyüler iyiliğe hizmet ederken kara büyü kötülüğe hizmet etmiştir. Kara büyü ile uğraşan kişiler yapılan büyüden bir şekilde kendileri de elbette etkilenirler. Bunun nedeni ise, yapılan kara büyüler oldukça şeytanidir ve kötülükleri bünyesinde taşırlar aynı zamanda. Kara büyüleri yapan kişiler şeytan ile iş birliği içerisinde olurlar. Bu yapılan büyüler çok güçlü ve etkili büyüler olmakla birlikte kişinin ölümüne dahi sebep olabilmektedir.

İyi büyüler sevenleri kavuşturmak ve hayırlara vesile olmak için yapılan büyülerdir, birbirini seven insanların kavuşmaları için yapılan bu büyüler ak büyü çeşidine en güzel örnektir. Kara büyülerin çeşidi ise çok daha fazladır. Ayırmak için yapılır, kişinin hayatını elinden almak ve bunun yanında hatta öldürmek için yapılırlar. Kara büyünün yapıldığı kişi rahat bir hayat süremez malesef, manevi dünyası alt üst olur ve geçen zaman içinde sağlığını da etkilemeye başlar ve yataklara düşmesine sebep olur. Birbirini seven insanları ayırmak için yapılan büyülerde kişiler her ne kadar birbirlerini sevseler bile birlikte aynı ortamda bulunamadıkları gibi birbirlerini domuz gibi yılan gibi görmeye başlarlar ve ayrılırlar. Bu büyüler domuz yağı yılan pulu gibi büyüler ile hayata geçirilir. Yine kara büyüler çoğunlukla düşmanlarını alt etmek için yapılan büyülerdir. Büyü yapılan kişinin hayatı tersine döner, ne yaparsa yapsın her şey kötüye gider.

Büyü yapılması her ne kadar yanlış ve kötü olsa da, büyüler çok yaygın bir şekilde kullanılır. Kendisine yapılan bir büyü olduğunu düşünen ve ya hisseden kişi mutlaka alanında uzman olan bir medyum ve ya hocadan yardım almalıdır. Çünkü tek başına üstesinden geleceği bir durum değildir.

Öncelikle aşk büyüsü neden ve nasıl yapılır sorusuna değinmek daha doğru olacaktır elbette. Kişiler karşılıksız bir aşk yaşıyor ise ve ya aşklarına karşılık alamıyor ise bu büyü ve ya büyülerden yararlanabilir. Bu büyü giden bir sevgiliyi ve ya eşi geri getirmek için de yapılabilmekte. Aşk büyüleri en yaygın olarak yapılan ak büyüler arasında yer almakla birlikte çok kişi bu büyüyü yaptırır. Genelde kadınlar eşlerine yaparlar ve kocalarını evlerine bağlar. Kocalar eşlerinden başka kimseyi gözü göremez ve mutlu bir evlilik hayatı geçirirler. Aynı zamanda karşılıksız aşk yaşayan kişiler bu büyü ile aşklarını ve sevgilerini doya doya yaşama fırsatı bulurlar.

Aşk büyülerini tabi ki herkes yapamaz, her büyü de olduğu gibi aşk büyüsünde de yine alanında uzman bir hoca ve medyumdan yardım almaları en doğru karar olacaktır. Aşk büyüleri bir anlamda sevdikleri kişiyi kendine bağlamak için yapılan büyüler olup Birçok aşk büyüsü çeşidi bulunmaktadır. Eşi eve bağlamak için yapılanı da vardır, giden sevgilinin büyük pişmanlıklar içinde geri gelmesi için yapılır, çiftler bir arada ama yine de aşklarının uzun sürmesi için yine büyüden yardım alır. Her büyü gibi büyünün niçin yapılacağı oldukça önemlidir. Aşk büyüleri arasında en yaygın olan ve çok etkili bir aşk büyüsü olan büyü canbar aşk büyüsü olup Bu büyü oldukça etkilidir ve doğru yapılması şarttır. Canbar aşk büyüsü ile giden sevgililer ve eşler geri dönmüştür . bu büyü sayesinde büyü yaptıran kişi sevdiğine ve ya eşine tekrar kavuşmuş olmakla birlikte aşkları uzun süre devam eder. Bu büyünün yapıldığı kişi karşı tarafa büyük bir aşk bile bağlanır. Gözleri başka kimseyi görmez ve sadık kalırlar.

Yine etkili bir büyü olan kaşık büyüsü de aşk ve bağlama büyüleri arasında yerini almıştır. Bu büyü de kaşıklar kullanılır ve kaşıklar mutlaka birbirlerine yüzleri dönük şekilde bağlanır ve dua sonrası büyü en kısa sürede tutar. Her büyü de yapılması gereken yine alanında uzman bir medyum ve hoca dan yardım alınması gerekmektedir. yanlış yapıldığında ters etkiler meydana gelebilir.

Büyü ve sihirler olduğu gibi Tılsımı da günümüzde hazırlayan kişi sayısı oldukça azdır. Tılsım özellikle Osmanlı zamanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Tılsımlar hazırlanma ve kullanma bakımından günümüzde önemini kaybetme noktasında olup bu durum dünya genelinde de aynı şekildedir. Bu durumun farklı birçok nedeni bulunur. Tılsım hazırlama konusunda hiçbir bilgisi olmayan ancak tılsım hazırlamayı bildiğini iddia eden kişilerle karşılaşmakta mümkündür tabi ki. Ancak tılsım hazırlama işi herkes tarafından yapılamayacağından dolayı bu sahte kişilerin yaptıkları tılsımlarla başarılı sonuçlar almak mümkün değildir. Durum böyle olunca da bu sahte kişilerin amaçlarına ulaşmaları mümkün olmaz. Bu kişilerin tılsım hazırlayabiliyorum demelerinin en büyük sebebi maddi çıkarlardır tahmin edileceği gibi. Ancak bunun sonucunda da gerçekten tılsım konusunda uzman olan kişilere duyulan güven kaybedilmiştir. İnsanlar bu neden ile tılsım hazırlaması için kimseye kolay kolay güvenmiyorlar Ve ayrıca tılsımın günah olduğunu iddia ederek insanları durumun böyle olduğuna ikna etmeye çalışan bazı kesim ve kitleler de bulunmaktadır. Tılsımın bir ilim olduğu ifade edilir. Bu tılsımın günah olduğuna insanları inandırmaya çalışan kişiler insanları tılsım gibi özel bir ilimden uzaklaştırmayı hedef edinmişlerdir. Tılsımlar mevki, aşk, başarı, şans, güç gibi farklı birçok neden ile kullanılabilir. Tılsımın tam olarak anlamı insanları manevi yönden etkileyebilecek bazı esmalar, ayetler, ve dualar hazırlanan yazıya, nesneye ya da sembollere verilen isimlerdir. İnsanlar tılsımlar ile hastalıklarından da kurtulabiliyor. Tılsımlar içinde bazı gizli şifreler olduğuna inanılmıştır. Bu durum sayesinde de tılsımlar insanlar için yararlı olmaktadır. Tılsım hazırlama işi özel bir beceri ve yetenek gerektirmektedir. Her isteyenin tılsım hazırlaması mümkün değildir tabi ki. Buna benzer uygulamaların yapımı için farklı faktörlerin bir arada kullanılmasına özen gösterilmelidir. Hazırlanan tılsımdaki enerjinin etkisini gösterebilmesi ve artırabilmesi için bitkilerden, ruhani varlıklardan yardım alındığı gibi madeni bir eşya, doğal bir taş vs gibi nesneler olmalıdır. Bu nesneler tılsımlara oldukça fazla katkıda bulunur her zaman. Tılsım hazırlanırken zaman ve mekan kavramı da son derece önemli olan bir durumdur. Tılsımın etkili olabilmesi için tılsımın hazırlanmasını isteyen kişinin inancı da etki için oldukça önemlidir. Kişinin hazırlanmasını istediği tılsımın, amacına ulaşacağına tam olarak inanmak tılsım etkisini artıracaktır.

Büyü ve sihir gerçekten ilim sahibi kişiler tarafından yapıldığında çok etkili olurlar. Gerçek büyü ve sihir yapan ilim sahibi kişiler her ne kadar az olsa da insanlar böyle şeyler ile istediklerini elde etmek isterler.

 

Leave a comment