ESMAÜL HÜSNA OKURKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Esmaül hüsna okunurken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır ve bu kişi bunları yerine getirerek esmaül hüsna yı okuması gerekmektedir. Kişi esmaül hüsna okumaya başlamadan önce ALLAH ın izni ile 2 rekat namaz kılması gerekmektedir. Kişi namazını kıldıktan sonra sessiz sakin ve yanı zamanda haram olan bir şeyin olmadığı bir yerde okunması en iyisi olacaktır. Kişi bunu da yerine getirdikten sonra elbette her şeyde olduğu gibi besmele çekip öyle okumaya başlaması gerekir. bilindiği üzere esmaların sayısı vardır ve kişi kaç adet okuyacağını ve bilir ve bunu ağır bir şekilde okuyarak yapması gerekmektedir. Esmayı her okuduğunda sonuna CELLE CELALÜHÜ (Yüce ve aziz ) denerek devam edilir. Bunların ardından kişinin haceti ve dileği her ne ise bu istenir. Şunu belirtmekte fayda var her zaman, kişi kendisi için hoş olmayan bir şeyi başkası için istemek amacı ile esma okumamalıdır.

Esmalarda adı geçen isimler EBCED İ KEBİR usulü ile hesaplanmış ve aynı zamanda hangi isim hangi hacet ve dilekler için kaç kez okunması gerektiğini bildirmiştir. Bu yüzden esmalar okunurken dikkat edilerek okunması gerekir ve kişi bunu kötü niyetler için asla okumamalıdır. Esmaların okunması büyük din alimleri tarafında ortaya konmuş ve bunları bizzat kendileri denemiş ve faydalarını görmüşlerdir ve bunların sayısı da ona göre belirlenmiştir.

Esmaül hüsna kısaca ALLAH ın güzel isimleridir ve yine bu isimlerin her biri ALLAH ın bir özelliğini ifade etmektedir. Bu esmaların her biri bir dilek için ve bu dileğin kabul olması hükmündedir. İnsanın başına gelen bir sıkıntı bir hastalık ve ya da bir musibet için belli esmalar vardır ve kişi bu esmaları okuyarak başındaki her ne ise onun yok olması umulur. Kişi bu esmalar ile dileğine kavuşması beklenir. Buna örnek verecek olursak hasta olan bir kişi ŞAFİ ismi ile ALLAH tan şifa bekleyebilir. Bu yüzden esmaül hüsnalar biz insanlara bir hediye niteliğindedir. Kişi bunları dileğine göre bolca okumalıdır.

bir yorum bırakın