EL FALINDA VENÜS TEPECİĞİ NASIL YORUMLANIR ?

El falının kökeni tam olarak bilinmemektedir. Hindistan ve çingelerden geldiği rivayet edilir. tarihin belirli dönemlerinde gözden düşmüş olsa da kültürler arasında yerini almıştır. El falı dediğimiz bu fal türü çok detaylı bir şekilde incelenerek ve yorumlanarak bakılmak zorundadır. Aksi taktirde yeterli ve doğru bilgilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. El falı bakılırken avuç içindeki çizgilerden yola çıkılarak bakılır. Bu çizgiler kişiye özeldir. Her insanın avuç içindeki çizgileri faklıdır. Avuç içinde bulunan 3 tane belirgin çizgi vardır. Bunlardan ilki hayat çizgisidir, ikincisi akıl çizgisi ve üçüncü son olan ise aşk çizgisidir. Bu çizgilere bakılarak yorumlanarak kişinin hayatı hedefleri kaderi , kişinin akıl mı yoksa sezgilerine güvenerek mi hareket ettiğini öğrenile bilir. El falı belirttiğimiz gibi çok detaylı bir fal olduğundan sadece bu çizgilere bakılarak fal yorumlanmaz, bu çizgilerin yanındaki eğri ve kısa çizgilerinde bir anlamı vardır, fala bakan kişi bunları da göz önünde bulundurarak fala bakmak zorundadır.

El falına bakılırken dikkat edilecek bir diğer nokta da, elimizde bulunan daha doğrusu avuç içimizde bulunan tepeciklerdir. Bu tepeciklerin de birer anlamı vardır ve fala bakan kişi bunları yorumlayacaktır. Bu tepecikleri biraz açıklamaya çalırsak eğer, Venüs tepesinden başlayabiliriz, venüs tepesi baş parmağının kökü hizasında yer alır. Kişinin elinde Venüs tepesi normal bir tepecik şeklindeyse , kişinin duyguları hareketli sevgilerinde ise ateşli olduğunu anlamını verir. Venüs tepesi kişinin elinde belli olmayacak kadar küçük ise, duygu açısından ciddi egoist ve soğuk biri olduğunu gösterir. Kişinin elindeki bu Venüs tepeciği dediğimiz tepecik çok belirgin ise , bu kişinin çok şehvetli ve cinselliğe düşkün bir insan olduğunu ifade eder. Bunun dışında bulunan diğer tepeciklerden birisi de ay tepesidir, kişinin elinde bu iki tepecik çok belirginse, bu kişinin iyi bir aşka yelken açacağını ve sonunun iyi biteceği anlamı taşır.

El falında bu tepeciklerin dışında dikkat edilecek daha bir çok nokta bulunur, bir çizgiye ya da bir tepeciğe bakarak yorumlanamaz.

bir yorum bırakın