CİNLERLE BAĞLANTI KURMAK MÜMKÜN MÜ?

Öncelikle cin kavramının ne olduğunu bilememiz gerekir. Cin bir tür ruhani varlıktır. Antik ya da modern birçok çağda din ve inanışta yer alırlar. Cinler birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Cinler dinimizde gözle görülememeleri ve farklı şekillere bürünüldüğü düşünüldüğünden farklı şekillerde yorumlanırlar. Bazı kesimlerin yorumlarında cinlerin insanlarla cinsel ilişki kurabildikleri ve onların yönetimini korku yoluyla kendilerine aldıklarına inanılır. Bazı yorumlarda da cinler görülemedikleri için bir açıklanamayan bir çok şey içinde kullanılırlar. Kuran’da cinlerin ateşten yaratıldıkları açıklanmaktadır. Ve cinlerin insanlardan önce yaratıldığı söylenmektedir. Cinlerde insanlar gibi belirli ölçüde iradeye sahiptirler ve olumlu ya da olumsuz davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar gibi yemek yeyip, içecek içebilir ve yine insanlar gibi evlenebilir ve çoğalabilirler. Cinlerde de cinsiyetin farklılık gösterdiğine inanılır. Ve onlarda doğar, büyür ve ölürler. Ancak ömürleri bir insanınkine daha uzundur. Cinlerde insanlar gibi ibadetle yükümlüdürler. Onların içinde de inanan ve inanmayan kesimler mevcuttur. İnananların inanan insanlarla birlikte cennete, inanmayanların da inanmayanlarla birlikte cehenneme gideceklerine inanılır. Cinlerin insanlardan farklı olarak değişik şekillere bürünebildiklerine inanılır. Bazılarının çok güçlü olduğu her işi yapabildiği, bazılarının istediği zaman zaman kendisini insanlara gösterebildikleri ve çok hızlı hareket edebildikleri bilinir. Cinlerin genel olarak geleceği ve gaybı bildiğine inanılır ancak bu durum bizim dinimizce farklıdır. Her ne kadar ruhani varlıklar oldukları bilinse de, bazı farklı özellikleri nedeniyle insanlardan farklı olarak onların bilmedikleri bazı şeyleri bilseler de geleceği bilmeleri mümkün değildir. Cinlerle iletişim kurabilmek içinde birçok kişi tarafında da bilinen ve kullanılan ritüeller vardır. Bazı insanların cinlerle iletişime geçebilmesi diğer insanlarınkine oranla daha kolaydır. Onların ruhları cinlerle iletişim kurabilmek için daha uygundur. Cinlerle iletişime geçebilmek için bazı kelimeler ve isimler kullanılabilir. Cinlerle kendi isteklerimizi yaptırmamız mümkün olmayabilir ancak onlarla iletişime kolaylıkla geçilebilir. Örneğin karanlık ve temiz bir ortamda kişi dizlerinin üzerinde doğru kelimeleri seçerek cinlere seslenir ve onları çağırır ya da yuvarlak bir masa etrafına oturup ters çevrilmiş bir fincana parmaklar konularak cinlerle iletişime geçmekte kullanılan yöntemler arasındadır

bir yorum bırakın