CİN NEDİR?

Cin kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup Cinlerde insanlar gibi Allah’a bağlı olan ruhani varlıklardır. Cinlerin farklı özellikleri bulunur ve farklı yeteneklere sahip oldukları edinilen bilgiler arasındadır. Kendilerini göstermek istemedikleri sürece insanların onları görmeleri mümkün değildir. İnsanların göremeyeceği farklı bir boyutta yaşarlar. Cinlerde insanlar gibi yeme içme gibi ihtiyaçlara sahiptirler. Onlarda insanlar gibi doğar, büyür evlenir ve çoğalırlar. Ve sonunda da ölürler. Cinler hakkında günümüze ulaşmış olan çok sayıda yazılan kitap, söylenmiş söz ve inanışlar vardır. fakat cin konusuna tam olarak hiçbir zaman vakıf olunamamıştır. Cinlerin yaratılışının insanlardan farklı olduğu bilinmektedir. Cinlerin insanların yaratılmadan ya da ruhları gönderilmeden 2000 yıl önce yaratıldıkları düşünülmektedir. Burada sözü geçen zaman ruhani bir sayımı yoksa dünyevimi olup olmadığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Allah’ın cinleri dumansız ateşten yarattığı bilinen bir gerçektir. Bu ateşin adı Marictir. Yani yandığında üstte kalan saf ateştir. Kur’an-ı Kerim’de cinlerin kavurucu bir ateşten yaratıldığı ve gözeneklerden nüfus ettiği rivayet edilmektedir. Burada bahsedilen ateş dumansızdır ve adı ‘Semum’ dur. Yaratılış tam olarak bilinemese de çoğu kesim tarafından Semum ya da Maric olduğu düşünülür. Cinler içindeki kötülükler ile savaş çıkarmış ve kan dökülmesine neden olmuşlardır. Bir kısmı Allah’ın sözünden çıkmış ve isyan etmiştir. Bu durum üzerine Allah’ın insanı yaratıp dünyaya halife kıldığına inanılmaktadır. İnsanlarda olduğu gibi cinlerde de ele geçirme ve iktidar duygusu bulunur. Cinlerin ömürleri daha uzun olsa bile tıpkı insanlarınki gibi son bulacak ve yargılanacaklardır. Tıpkı insanlar gibi yaptıklarıyla sevap ve günahlarıyla yargılandıktan sonra cennete ya da cehenneme gideceklerdir. Bir görüşe göre cinler ateşten yaratıldıkları için cehennem yerine Zemherir diye adlandırılan soğuk cehennemde azap görecek ve cezalarını çekecektir. Ve elbette insanlarla aynı cenneti ya da aynı cehennemi paylaşacaklarına da inanılır. Cinlerin insanlara ilişki kurabildikleri ve evlenebildiklerine de inanılır. bu durumun her ne kadar yanlış ve yasak olduğu söylense de görüldüğü durumlar olduğuna inanılır. sağlıksız ve tehlikelidir de. Ayrıca kutsal olan evlilik makamını da zedeleyeceği düşünülür. Farklı alemlerden iki varlığın bir araya gelmesi mümkün değildir. Evlilik mümkün olabilir ancak her iki tarafında zarar görmesi kaçınılmazdır.

Leave a comment