BÜYÜ YAPILABİLİR Mİ

Büyülerin ilk çıkış noktası ilk çağlarda mağaraların duvarlarına yazılan ve çizilen resimlerle başladığına inanılır. Eski Mısır’da gelişmiş ve günümüze kadar gelmeyi başarmış büyüler vardır. Bazı insanlar büyünün iyilik için yapılabileceğini düşündükleri için günah olmadığını düşünmeyi tercih ederek büyüleri gerçekleştirmişlerdir. Ancak sonuçta büyü insanların iradelerinin ellerinden alınıp onlara kendi istedikleri şeyleri yaptırmak için kişilerin kullandıkları uygulamalardan meydana gelmiş işlemler bütünüdür. Bu sebeple büyü ne şekilde olursa olsun günah kabul edilir. Büyü İslam dininde de kesin olarak kabul görmemiş ve büyük günahlardan sayılmış bir durumdur. İnsanların farklı birçok sorunu olabilir. İyilik için yapılan ve kötülük için yapılan birden fazla sayıda büyü çeşidi olduğu bilinmekte. Bu büyülere sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için yapılan, insanları birbirinden ayırmak için yapılan, insanlara zarar vermek için yapılan hatta ölüm için bile yapılan büyüleri örnek gösterebiliriz çok rahatlıkla. Büyüler herkes tarafından yapılabilen bir işlem değil. Gerçekleşmesi için, bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Yapılacak büyü çeşidine göre büyü malzemelerinde de değişiklikler görülebilir. Büyü malzemeleri büyünün amacına göre şekil almıştır. Büyülerin bazıları çok kısa sürelidir ve yapıldıktan bir süre sonra kendiliğinden geçebilir ama bazıları ise çok uzun sürelidir veya ömür boyu etkisini devam ettirir. Büyü yapmak için kullanılan birçok yöntem bulunur ama hepsi genel olarak aynı kaynaktan güç alır. Büyü yapımında kullanılan bazı yöntemlerin şu şekilde olduğu görülür;

Canlı ya da ölü hayvanlar ile yapılan büyüleri birçok insan bilir. Bu tarzda malzemeler kullanılarak yapılan büyülerin son derece etkili olabildiği bilinen bir gerçektir. Bu malzeme olarak kullanılanlar Genelde bu hayvanlar siyah renkli olarak bilinirler. Hayvanlar kesilerek veya boğularak öldürüldükten sonra kanları harabe bir mekana akıtılarak büyü işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemdeki sebep tam olarak kötü ruhların ve şeytanın böyle ortamları sevmesinden kaynaklanır. Canlıların malzeme olarak kullanıldığı büyüler papaz büyüsü olarak bilinen büyüler arasında yer alır. Papaz büyüleri bir kimsenin ölümüne yol açmak veya aşk gibi farklı birçok amaçla yapılan kötülüklerdir.

Canlı veya ölü insanlar kullanılarak yapılan büyüler de olur. Ancak bu büyüler çok ciddi bilgi birikimi gerektiren büyülerdir. Ölü kemiği, kefen bezi gibi malzemeler seçilir ve kullanılır ve aşk büyüleri en tercih edilen arasında yer alır.

Tütsüler ve bitki gibi malzemeler ile yapılan büyülerde ise tadından anlaşılacağı üzere tütsüler kullanılır. Tütsüler hem inanç sisteminde hem de kültürel sistemde yer alır. Kullanılan bitkilerin yakılması ile ortaya çıkan dumanın yaydığı enerji kullanılır bu işlemlerde. Büyü çeşitleri her ne kadar fazla olsa da iki ana gruba ayrılır bunlar ak büyü ve kara büyüdür.

Kara büyü ise kötü ruhlarla ve şeytanla ilgili olup doğa üstü güçler kullanılarak insanlara zarar vermek için kullanılan ve aynı zamanda tercih edilen bir yöntemdir. Bu büyü tamamen kötülük içeren işlemlerden meydana gelir. İnsanların kendilerini kötü hissetmesi, hastalanması, işlerinin yolunda gitmemesi ve ölüm gibi birçok amaç için kara büyü yapılabilir. Kara büyü her geçen gün etkisini arttıran ve bozulması oldukça zor olan bir büyü yöntemidir. Kara büyünün antik çağlara dayandığı belirtilmektedir ve orta çağ döneminde oldukça yaygın bir şekilde yapıldığı bilinmektedir.

bir yorum bırakın