AYIRMA BÜYÜSÜ

Büyü tarihin ilk çağlarında mağara duvarlarına çizilen resimlerle başladığına inanılır. Eski Mısır’da gelişmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Kimi insanlar büyünün iyilik için de yapılabileceğini düşündükleri için günah olmadıklarına inanmayı tercih etmişlerdir. Ancak sonuçta büyü insanların iradelerini elinden alıp onlara kendi istedikleri şeyleri yaptırmak için kişilerin kullandıkları uygulamalardan meydana gelmektedir. Bu neden ile büyü ne şekilde olursa olsun günahtır elbette. Büyü İslam dininde de kesinlikle kabul görmemiş bir durumdur. İnsanların farklı birçok sorunu olabilir. İyilik için yapılan ve kötülük için yapılan çok sayıda büyü türü olduğu bilinmektedir. Bu büyülere sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için yapılan ve insanları birbirinden ayırmak için yapılan, insanlara zarar vermek için yapılan hatta ölüm için yapılan büyüleri örnek gösterebiliriz rahatlıkla. Büyüler herkes tarafından yapılabilen bir şey değil ancak. Gerçekleşmesi için, bu konuda uzman kişiler tarafından yapılması zorunludur. Yapılacak büyü çeşidine göre büyü malzemelerinde de farklılıklar görülebilir. Büyü malzemeleri büyünün amacına göre şekillenir. Büyülerin bazıları kısa sürelidir ve yapıldıktan bir süre sonra kendiliğinden geçebilir fakat bazıları ise çok uzun sürelidir veya ömür boyu etkisi devam edebilir. Büyü yapmak için kullanılan birçok yöntem bulunur ancak hepsi genel olarak aynı kaynaktan beslenir. Büyü yapımında kullanılan bazı yöntemlerin şu şekilde olduğu görülmektedir;
Canlı ve ya ölü hayvan uvuzları kullanılarak yapılan büyüleri herkes mutlaka duymuştur. Bu şekilde malzemeler kullanılarak yapılan büyülerin son derece etkili olabildiği bilinmekte . Genelde bu hayvanlar siyah renkli olarak bilinir. Hayvanlar kesilerek veya boğularak öldürülür ve kanları harabe bir mekana akıtılarak yapılmak istenen büyüler yapılır. Bu işlemdeki neden tam olarak kötü ruhların ve şeytanın böyle ortamları çok sevmesidir. Canlıların malzeme olarak kullanıldığı büyüler papaz büyüsü olarak bilinen büyülerdir. Papaz büyüleri bir kimsenin ölümüne yol açmak veya aşk gibi farklı birçok amaçla yapılan kötülüklerdir diyebiliriz.
Canlı veya ölü insanlar kullanılarak yapılan büyülerde vardır. Ancak bu büyüler çok ciddi bilgi birikimi gerektiren büyüler olup Ölü kemiği, kefen bezi gibi malzemeler kullanılır ve aşk büyüleri en tanınan ve bilinen büyülerdir.
Tütsüler ve bitkiler kullanılarak yapılan büyülerde ise tütsülerden yararlanılır. Tütsüler hem inanç sisteminde hem de kültürel sistemde yerleri vardır. Kullanılan bitkilerin yakılması sonucunda ortaya çıkan dumanın yaydığı enerji kullanılır.
Büyüler çok farklı amaçlar için yapılır. Büyüler yapılırken çeşitli yollar ve farklı yöntemler seçilerek ve bu seçilen yol ile yapılır, kullanılan malzemeler de yine çeşitlilik göstermekte ve hepsi kendine göre yöntemler ile yapılır. Büyüler çok eski tarihten bu yana insanların sahip olmak istedikleri şeyleri elde etmede kullandıkları bir yol olmuştur ve insanlar büyüden hiçbir zaman vaz geçmemişlerdir. Büyülerin yapılması ne kadar günah sayılmış olsa da insanların istediklerini elde etmedeki  büyük hırsları  büyüleri vazgeçilmez duruma getirmiştir. Dinimizde iyi ya da kötü bütün büyüler günah sayılmış ve affı olmayan günahlar arasında yer alır.
Büyüler yapıldıkları amaçlara göre farklılık ve değişiklikler gösterir. Birçok büyü türü vardır. Kişinin ne için büyü yaptırdığına göre farklılık gösterir. Yapılan büyülere  bir örnek verecek olursak, sabun büyüleri, aşk büyüleri, bağlama büyüleri, papaz büyüleri, ayırma büyüleri, evlilik büyüleri , kaşık büyüsü, ölü toprağı büyüsü, yılan pulu büyüsü ve ya korunma büyüleri  ve  daha sayamadığımız bir çok büyü çeşidi ve türü vardır. Bunları neredeyse yarısı ayırma büyüsüdür. Ayırma büyüleri kara büyüler arasında yer alır. Bunları genel bir başlık altında topladığımızda ise iki çeşit büyü türü vardır. Büyüler ya iyi amaçlara hizmet için yapılır ve yahut kötü amaçlara hizmet için yapılırlar. Ak büyü dediğimiz büyü türü iyi amaçlara hizmet eder ve yine bu yapılan ak büyülerin hiç kimseye bir zararı bulunmaktadır. Sonuçları ise mutluluk verici olmasının yanında İnsanların daha iyi hale gelmesi için yapılan büyüler ak büyü arasında bulunur. Bir diğer büyü çeşidi olan kara büyüler, oldukça tehlikeli ve aynı zamanda etkili büyüler olup Hiçbir zaman bu büyülerin yapılması kimseye tavsiye edilmemektedir. Bu büyüler tamamen zarar vermek amaçlı yapılır, sonuçları ise oldukça kötüdür. Bu büyüleri her insan yani sıradan normal insanlar yapamaz, yine bu büyüleri yapmak istemeyen hocalar ve medyumlar büyük çoğunluktadır. Bu sebepten dolayı büyü yaptırmak kişiler papazlara gitmişler. Kara büyülerin insanlara büyük zarar verdiği bilinen bir gerçek. Hatta öyle büyüler var ki, büyü yapılan kişinin ölmesi istenir.
Büyülerin  çok çeşitli olmasına rağmen yapılış amaçlarına göre iki ana grupta incelenirler. İyi ya da kötü tüm büyüler günahtır, kimsenin kaderi ile oynanmaya hakkı yoktur.  her insan kendi kaderini yaşaması en doğal hakkıdır elbette.
Kaşık büyüsü dediğimiz bu büyü çeşidi biraz farklı bir büyüdür. Bu büyü çeşidi amaca göre değişiklik gösterir. Kötü amaçla yapıldığında yani ayırma büyüsü olarak yapıldığında en etkili kara büyüler arasında yer alır. Eğer ki iyi bir amaca hizmet ederse hayırlı olan ve iyi niyetli büyüler arasında yerini alır. Dediğimiz gibi bu büyü değişkenlik gösterir. Sevgilileri ayırmak ve ya birleştirmek için yapılan bir büyüdür. Bundan dolayı bu büyünün pozitif ve ya negatif etkileri bulunur. Ayrılan sevgilileri birleştirmek için bu büyüden faydalanılırken sevgilileri ayırmak için de yine bu büyüden faydalanılır. Dediğimiz gibi iki yönlü bir büyü çeşididir. Bu büyünün yapılmasının amacı ya birleştirmek ya da ayırmaktır.
Kaşık büyüsünün her hoca çok kolay yapabilir. Amaç birleştirmek ve ya ayırmaktır. Bu yüzden bu büyünün yapılması için iki kasık ve bir bez parçası yeterli olur. Birbirini seven iki kişi ayrılmış ise bunları birleştirmek için bu büyü yapılabilir. Kaşıkların yönleri bu büyüde oldukça önemlidir, birbirini seven kişileri birleştirmek için yapılmak isteniyorsa bu büyü mutlaka kasıkların yönleri içe bakması gerekir , bu şekilde yapıldığında bu seven kişiler birbirlerine sevgi ve aşkla bağlanmış olacaktır. Bu iyi olan amaca hizmet eder. Bu kaşık büyüsünün iyi olan yönüdür. Bir de diğer yüzü yani kötü olan tarafından bahsetmek lazım. Birbirini seven insanları ayırmak için yine bu büyü yapılır. Bu kötü amaçlı büyü olarak yapıldığı için kara büyü olarak tanımlanır. Seven insanları ayırmak için yine iki kaşık ve bir bez parçası yeterli olacaktır. Kaşıklar içe dönük olduğunda kişiler birbirine nasıl bağlanıyor ise bu kasıklar ters bir şekilde bağlandığında ise büyü ayırmak için yapılmış olmaktadır. Birbirini seven kişiler ne kadar sevseler de bir arada duramazlar, aralarına bir soğukluk olur, ortada hiçbir sebep yokken kavgalar edilir ve eşler birbirinden soğuduğu gibi uzaklaşır ve sonu maalesef ayrılık olur.
Kaşık büyüsü için sadece kaşık ve bir bez parçası yeterlidir ancak üzerine bir hoca tarafından okumalar yapılmadığı sürece bir anlam ifade etmeyecektir. Ayırmak için yapılan büyüler sadece kaşık büyüsü değildir. Ayırmak için yapılan büyülerin sayısı oldukça fazladır.

bir yorum bırakın