Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/medyumtacettin/public_html/wp-content/plugins/zilla-likes/zilla-likes.php on line 26
13 RAKAMI NEDEN UĞURSUZ ? – Medyum Tacettin Hoca

13 RAKAMI NEDEN UĞURSUZ ?

Uğursuzluk getirdiğine inanılan bir çok inanış vardır. Bunlar çok eski tarihe dayanmış olsa da günümüze kadar gelmeyi başarmışlardır. Uğursuzluk getirdiğine inanılan şeylerin kültürler arasında değişiklik gösterdiği olmuştur. Bir kültürde uğursuzluk getirdiğine inanılan şey başka bir kültürde uğur getirdiğine inanılır. Bu da kültürler arasındaki değişik inançlardan ortaya çıkmıştır. Bizim dinimizde batıl inanışlara yer olmamasına rağmen ülkemizde de uğursuzluk getirdiğine inanılan inanışlar bulunmaktadır. İnsanlarda korku yaratan şeylere karşı hassasiyet olduğundan batıl inançlara inanmak daha kolay hale gelmiştir. Dinimizde böyle olumsuz şeylere karşı dualar vardır ve dinimizce bu dualar bizim korucularımızdır. Bu yüzden batıl olan her şeye karşı çıkmaktadır dinimiz.
Tüm dünyaca uğursuzluk getirdiğine inanılan 13 rakamıdır. 13 rakamının uğursuzluk getrirdiğine olan inanç yine çok eski tarihlere dayanmaktadır. 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine en çok inanan kültür Hristiyan alemidir. Tüm Hristiyan dünyası 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanır. Bizim dinimizde ise 13 rakamının iyi şeyleri işaret ettiğine inanılır. Peki Hristiyanlar neden 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanır sorusuna gelirsek eğer, bu inanış hz. İsa nın dönemine dayanmaktadır. Hz. İsa nın son yemeğindeki havarilerin sayısından kaynaklandığı düşünülür. Hz. ,s anın çarmıha gerilmesinden önce ki yemeğinde hz. İsa ve 12 havarisi var olduğundan toplam 13 rakamına geliyor. Bu yüzden Hristiyanların akşam yemeklerinde 13 kişi olursa eğer, o kişilerden birinin başına bir felaket geleceğine inanılır. Bu yüzden 13 rakamı kötü lanetli ve kötülükleri getiren bir şey olduğuna inanmışlardır. Bir diğer inanışa göre İbraniler kültüründe alfabenin 13. Rakamı ölümü işaret ettiği için insanlar 13 rakamından korkmuşlar ve uğursuzluk getirdiğine inanmışlardır. Hristiyan ve diğer kültürlere baktığımızda 13 rakamının geçtiği tarihlerde kötü olaylar yaşanmıştır ve bu yüzden insanların 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine olan inançları daha kuvvetli hale gelmiştir.
Her ne kadar tüm dünya 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanmış olsalar bile bizim dinimizde yeri yoktur ve tam aksine iyi şeyleri gösterdiği düşünülmektedir. Bizim dinimizde böyle inançlar sadece batıl inanç olarak yerini almıştır.

Leave a comment